Nettpartner

/Nettpartner
Nettpartner 2018-06-26T15:07:05+00:00

Spørsmål til Nettpartner

Britt Sissel Edvardsen
Britt.Edvardsen@nettpartner.no

Begynn å sende e-fakturaer til Nettpartner

Nettpartner benytter elektroniske fakturaer for å effektivisere håndteringen av inngående fakturaer. Ved bruk av e-faktura ønsker vi å oppnå redusert behandlingstid, bedre presisjon og oppfølging, og dermed skape en mer effektiv prosess knyttet til håndtering av fakturaer.

Nedenfor kan du lese om hvordan du går frem for å begynne å sende e-fakturaer til Nettpartner.

Legg til Nettpartner-selskapet som mottaker i ditt kunderegister i Pagero Online.
Kontakt din leverandør for bestilling av routing.
Legg til selskapet som mottaker i ditt økonomisystem og/eller ditt aksesspunkt.
PEPPOL-ID 9908:ORGANISASJONSNUMMER

Kontakt Pagero for informasjon om deres ulike e-fakturatjenester. Registrer din interesse via lenken til venstre på denne siden (angi prosjektkode NETTPARTNER) så kontakter de deg, eller ring Pagero Contact Center på telefon +46-31 730 88 70.

Viktig information

Til alle Nettpartner Holdings, Nettpartner Drifts, Nettpartner Prosjekts og Nettpartner Banes Leverandører!

Med virkning fra 1. januar 2018 fusjonerer alle de ovenfor nevnte selskapene sammen til Nettpartner AS. Formålet er å øke konsernets konkurransekraft gjennom å samle prosjektvirksomheten i ett selskap og i betydelig grad forenkle konsernstrukturen.
Det er ingen endringer mht. selskapenes tjenesteportefølje, ansatte, ledelse eller adresse.

Nettpartner-selskaper som mottar e-fakturaer

NAVN ORGNR
Nettpartner AS 998407567
Powerline AS 912430081

Hvis du ikke kan sende e-faktura

De leverandører som ikke har mulighet til å sende e-faktura via en tjenesteleverandør eller aksesspunkt kan fakturere Nettpartner med PDF-faktura via e-post som sendes til:

NAVN E-POSTADRESSE
Nettpartner AS invoice.998407567@kollektor.no
Powerline AS faktura.poweline@pagero.no
Nettpartner Arena AS invoice.998407567@kollektor.no

Det er krav om at det kun leveres en faktura pr. e-post. Fakturaene må være i A4-format.

Merk at eventuelle vedlegg som legges ved PDF-fakturaer pr. e-post til Nettpartner, må være skannet inn sammenhengende med fakturaen som underliggende sider og ikke sendes som separate vedlegg til innsendte PDF fakturaer.

Merk at det er utelukkende maskinell behandling av e-post sendt til denne e-postadressen, det vil si at annen e-post ikke blir besvart.