Renta Group

>Renta Group

Renta Group

Renta Group

Renta Group Oy er en utleiekjede for bygg-maskiner som ble grunnlagt i 2016 når tre markedsaktører, Telinekymppi Oy, Kehä-Kone Oy og Jasoca Oy ble slått sammen. Utleievirksomheten har vokst kraftig og på et år har virksomheten utviklet seg fra et eneste kontor til et utleienettverk som inneholder 20 servicepunkter rundt om i landet.

0
Antal ansatte
0 M€
Omsetning

Rask tilveksttakt krevde fleksibel leverandør

Samarbeidet mellom Renta Group og Pagero ble startet i mai 2017. «Vi visste om Pagero siden tidligere og hadde positive erfaringer av de. I en situasjon der tilveksten var kraftig og våre system ble bygd opp ekstremt raskt, trengte vi pålitelig tjenesteleverandør som smidig og raskt kunne få oss oppkoblet. Vi hadde oppfatningen av at Pagero var en slik tjenesteleverandør og sånn har det også fungert i praksis», forteller Lauri Matikainen, Økonomisjef på Renta Group.

«Utleie av bygg-maskiner er vårt såkalte greenfield-prosjekt, som er oppbygd fra null på et år. Den raske tilveksttakten krevde en stor fleksibilitet fra den tjenesteleverandøren vi søkte etter, og Pageros raske arbeidsmetoder og direkte kontakter var nøyaktig det som situasjonen krevde.»

«Pageros raske arbeidsmetoder og direkte kontakter var nøyaktig det som situasjonen krevde.»

Ukomplisert implementering

«Renta Oy var det første selskapet i konsernet som begynte å bruke Pageros tjenester. Det skjedde rett etter oppkjøpet av Jascoa Oy og i den situasjonen, så nærmet våre transaksjonsvolumer seg flere hundre utgående fakturaer i måneden. De øvrige virksomhetene i konsernet har deretter, en etter en, gått over til Pageros tjenester.»

«Implementeringen har vært veldig ukomplisert og som raskest har oppkoblingen blitt gjort og tjenesten satt i bruk bare et døgn etter forespørselen. Tidspunktet for oppkoblingen av et av selskapene kom litt som en overraskelse for oss og ved årsskiftet 2016-2017, trengte vi å få alt på plass raskt. Etter et døgn var flyten i gang. Det synes jeg var veldig bra.»

Rekordrask kobling uavhengig av system

«I samband med implementeringen, påbegynte vi i tillegg prosessen med å overgå til samme økonomisystem for hele selskapet», forteller Antti Nuutinen, IT-sjef, Renta Group. «Vi har gjort integrasjoner i flere omganger på ganske kort tid, både for utgående og innkommende fakturaer. Oppkoblingen av de innkommende fakturaene har dessuten inkludert implementering av et nytt økonomisystem. Innkjøpsfakturaene kommer inn og bearbeides i Palette Arena. Våre egne salgsfakturaer sender vi fra to ulike system: TK-Vuokrta og Lixani.»

«Uavhengig av hvilket system det har vært spørsmål om, har oppkoblingen fungert like smertefritt hver gang. Det beste av alt er at implementeringen av tjenestene ble gjennomført rekordraskt. At prosjektet gikk så enkelt å gjennomføre handlet blant annet om Pageros ekspertise. Under hele prosjektets gang fikk vi hjelp av en og samme person som visste hvordan alt fungerte. Pageros fleksibilitet og raske tilbakemelding har absolutt vært de største forskjellene om vi sammenligner med erfaringer vi har fra tidligere prosjekt.»

Leveringssikkerhet og minsket arbeidsbyrde

«Fordelen med e-fakturering er for det første rask og sikker levering, både når det kommer til innkommende og utgående fakturaer. Generelt sett forenkler outsourcing av fakturaleveranse og scanning, bedriftens interne prosesser ettersom man ikke trenger å ha kontroll på utsendelse og leveranse», konstaterer Lauri Matikainen. «Maskinutleie er en fakturaintensiv bransje og transaksjonsvolumene øker raskt i takt med at virksomheten vokser. Det hadde vært utrolig slitsomt å håndtere scanningen og posthåndteringen selv. Med Pageros løsning er håndteringen veldig enkel og kostnadseffektiv.»

«Implementeringen har varit väldigt okomplicerad och som snabbast har uppkopplingen gjorts och tjänsten tagits i bruk ett dygn efter begäran.»

Miljøvennlig valg og fakturaer i et format som kundene ønsker

«Det som hører med e-faktura er selvsagt den grønne verdier – det sparer både papir og natur. Det er naturligvis et valg man gjør, og vi satser stort på både den innkommende og utgående flyten for å øke andelen e-fakturaer.»

«Noe annet vi virkelig setter pris på er at vi med hjelp av Pagero kan sende samtlige fakturaer i det formatet som våre kunder ønsker. Med Pageros tjenester kan vi for eksempel sende fakturaer i PDF-format via e-post direkte fra vårt økonomisystem.»

Rask responstid og hjelp ved behov

«Vi setter også pris på tilgangen til Pageros support og den raske responstiden. I praksis er vi et oppstartsselskap som jobber raskt, noe som krever at man handler umiddelbart. Med tanke på det, kan vi trygt si at Pageros arbeidsmåte passer oss veldig bra.»

Tilvekstplaner med en og samme leverandør

Rentas kundekrets er veldig bred og består av konsumenter, byggevirksomheter, servicesektoren, industri og så videre, ettersom maskiner trengs i mange ulike bransjer. Konsernet har akkurat nå bare sin virksomhet i Finland, men tilvekstplanene inngår også i andre markeder.

«Renta Groups visjon er å skape en internasjonal maskinutleiekjede med hovedkontor i Nordeuropa», sier Lauri Matikainen. «Vårt mål er å være den meste moderne aktøren på markedet og vi utvikler i tillegg kontinuerlig ulike digitale tjenester for å forbedre kundeopplevelsen for våre kunder. Med Pagero fungerer tjenestene ved hjelp av en og samme tjenesteleverandør uavhengig av marked.»

renta group secondary

Om Renta Group

Renta Group er et nystartet finsk utleiekjede for bygg- og arbeidsmaskiner som ble startet i begynnelsen av 2016 når tre kjente markedsaktører, Telinekymppi Oy, Kehä-Kone Oy og Jasoca Oy, ble sammenkoblet til samme bedrift. Bedriften tilbyr moderne bygg-og arbeidsmaskiner, stillas, værbeskyttelse samt logistikkanleggs- og demonteringstjenester for profesjonelt bruk. Konsernet omfatter nå 130 ansatte og omsettingen i 2016 gikk opp til 20 MEUR.

2017-09-08T13:10:37+00:00 9 May 2017|Ukategorisert|