//Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet2018-09-07T06:56:24+00:00

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet

Kundenes datasikkerhet har stor betydning for Pagero. Vi har implementert mange fysiske sikkerhetstiltak og tiltak for cybersikkerhet for å garantere høyest mulig beskyttelsesnivå. Pagero arbeider kontinuerlig for å opprettholde og ytterligere forbedre datasikkerheten for kundene våre. Nedenfor er det noen eksempler på hvordan vi arbeider.

Sårbarhets- og trusselhåndtering

Pagero har et nært samarbeid med Outpost24, et selskap innen sårbarhets- og trusselhåndtering, som tilbyr bransjeledende løsninger for å hjelpe brukerne med å identifisere og forebygge svakheter i nettverket deres. Outpost24 tilbyr systemer for sårbarhetsvarsling i sanntid og løsningsbaserte rapporter som gjør det enklere umiddelbart å identifisere akutte trusler.

ISAE 3000 og ISAE 3402

For å støtte våre forretningsmål og vise at vi oppfyller gjeldende regler har Pagero valgt å implementere og opprettholde et sikkert IT-kontrollmiljø i samsvar med rapporteringsstandardene ISAE 3000 og ISAE 3402. Det uavhengige revisjonsfirmaet Transcendent Group utfører en årlig gjennomgang for å vurdere hvor godt Pagero følger prinsipper og kriterier for fortrolige tjenester i henhold til standardene, og skriver en rapport om resultatene.

Cyber Essentials

Siden oktober 2014 er det obligatorisk for leverandører til britisk offentlig sektor å oppfylle kriteriene til Cyber Essentials for håndtering av personopplysninger og levering av produkter og tjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Pagero ble sertifisert i 2016 og har rett til å bruke logoen til Cyber Essentials for å bekrefte at vi følger reglene.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon!

KONTAKT OSS

Mer om våre tilbud

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok