Rapportering og analyse
Bedre innsikt for bedre beslutninger

Maksimer nytten av din digitale flyt

Forbedre treffsikkerheten i dine eksisterende rapporterings-, analyse- og BI-verktøy, eller skap skreddersydde rapporter med Pagero ved hjelp av strukturerte data for å forbedre bedriftens beslutninger i sanntid. Ved å indeksere alle innkommende og utgående dokumenter på både overskrifts- og linjenivå gjør Pagero det enkelt å analysere, tolke og bruke data ved hjelp av skreddersydde rapporter og vårt Analytics Dashboard. Bruk tjenestene våre til å:

  • kontrollere status for transaksjoner i sanntid
  • få innsikt i kjøpsmønstre basert på artikler eller forretningspartnere
  • analysere kjøpsatferd for flere bedrifter
  • identifisere salgstrender basert på artikler eller kunder

Analytics Dashboard for innsikt på konsernnivå

Få oversikt over aktivitetene i én bedrift eller en gruppe fra samme Dashboard. Uavhengig av antall eller type forretningssystem, format eller prosesser, gjør vårt brukervennlige Dashboard det enklere å få oversikt over transaksjoner og aggregerte data i sanntid for bedre sporbarhet og innsikt.

Nå alle forretningspartnerne dine via Pageros åpne, skybaserte nettverk

KONTAKT OSS

Transaksjonsrapporter for detaljert analyse

Med Pageros transaksjonsrapporter kan du lage korrekte og detaljerte rapporter som oppfyller dine konkrete behov. Lag planlagte rapporter og bli varslet via e-post, eller lag enkeltrapporter i sanntid ved behov. Rapportene kan også deles i organisasjonen eller brukes til å støtte bedriftens virksomhet, for eksempel ved revisjon.

Accurate Spend Management for redusert feilhåndtering og kortere behandlingstider

Kontroller fakturaene dine mot gjeldende leverandøravtaler, priser og artikkeldata i sanntid med Pagero Acurate Spend Management. Bli varslet om kontraktsavvik, og lag automatiserte forretningsregler for avvikshåndtering for å redusere feilhåndtering og behandlingstid.