///Prosjektmetodikk
Prosjektmetodikk2018-09-09T16:37:16+00:00

Prosjektmetodikk

For å påse at prosjektene våre gjennomføres på riktig måte og er kvalitetssikret, vil våre konsulenter arbeide i henhold til Primelogs prosjektmetodikk. Metodikken består av fire faser:

Forstudie

I løpet av forstudien bruker vi kundens nåværende situasjon som utgangspunkt og arbeider med den for å definere den fremtidige situasjonen. På denne måten kan vi identifisere de prosessene, systemene og organisatoriske endringene som kreves for å nå målet. Vi begynner alltid med å bruke Primelogs standardfunksjonalitet for å sikre at kunden kan utnytte så mye som mulig av systemets standardprosesser. Forstudien resulterer i en anbefalt løsning basert på kundens spesifikke behov.

Analyse og design

I analyse- og designfasen analyserer vi potensielle endringer basert på forstudien og kartlegger de identifiserte arbeidsprosessene for å se hvordan de støttes av Primelog TMS. Vi ser også mer dyptgående på den tekniske løsningen, identifiserer nødvendig integrering og hvordan informasjonen skal overføres til og fra Primelog. Analyse- og designfasen resulterer i en detaljert prosjektplan for implementering og idriftssetting.

Implementering

I implementeringsfasen konfigureres Primelog basert på den løsningen som ble foreslått i den forutgående fasen. Vi implementerer den integreringen vi tok beslutning om. Denne fasen avsluttes med interne Primelog-tester og klargjøring til idriftssetting. Brukerne hos kunden får opplæring i den endelige versjonen av løsningen for at akseptansetestene skal kunne gjennomføres.

Idriftssetting

I idriftssettingsfasen er brukerne klare til å begynne å benytte systemet. Prosesser og arbeidsprosedyrer er tydeliggjort, og informasjonsflyten har startet. Resultatet av denne fasen er at brukeren og Primelog TMS-kunden vil kunne begynne å se avkastning på investeringen og måle ROI.

Med den oversikten Primelog gir, kan feil oppdages raskt, mindre og større avvik kan skilles ut og de kan raskere rettes opp, i riktig rekkefølge. Elektronisk kommunikasjon med transportleverandørene har også blitt forenklet.

MAGNUS HANSSON, LOGISTIKKUTVIKLER HOS ELEKTROSKANDIA

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon.

KONTAKT OSS

Les mer

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok