Kontrolltårn2018-09-09T16:37:01+00:00

Forbedre logistikken

Kontrolltårnløsning

  • Reduser det manuelle arbeidet
  • Optimaliser bestillinger
  • Øk fyllingsgraden
  • Øk kontrollen
  • Visualiser og administrer prosessene
  • Håndter risiko ved hjelp av simuleringer
  • Forhandle frem nye avtaler
  • Utfør dyptgående analyser

Få oversikt og kontroll

Har du vært involvert i produksjonsstans, streik eller naturkatastrofer? Har du opplevd kunder som lurer på hvor det er blitt av varene de bestilte? Eller ønsker du å vite om transportbedriftene dine faktisk oppfyller avtalene sine? Hvordan har du i så fall løst disse utfordringene?

Primelog TMS gir deg mulighet til å ta kontroll over logistikken og alle relaterte prosesser. Tenk deg et flygeledertårn med erfarne flygeledere som overvåker luftrommet, flere ulike skjermer og verden utenfor. Deretter erstatter du kontrolltårnet med dine egne logistikkeksperter som har ansvar for et logistikksystem som overvåker flyten av varer og kostnader, og som varsler deg når det oppstår avvik.

Overvåk bedriften i sanntid

En viktig del av kontrolltårnløsningen er muligheten til å overvåke bedriften i sanntid. Primelog TMS løser dette ved å integrere alle parter som har en rolle i din vareflyt: leverandører, transportbedrifter, 3PL-leverandører, ERP-systemer og andre.

Med Primelog TMS som kontrolltårn har du alle muligheter til å analysere og forbedre logistikkvirksomheten din. Du vil kunne kontrollere og administrere de ulike aktørene i forsyningskjeden.

Med alle informasjonskilder (mer enn 100 eksterne parter) knyttet til Primelog håndterer vi nå den daglige operative transportlogistikken og kan også foreta avanserte beregninger av kostnad, kvalitet og oppfølging. Muligheten til å bryte ned transportkostnader og leveringskvalitet på leverandørnivå, produkt eller destinasjon åpner nye muligheter for oss til å effektivisere virksomheten vår.

PATRIK NYGREN, PROGRAMSJEF FOR GLOBAL TRANSPORT VED SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon.

KONTAKT OSS

Les mer

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok