///Freight Spend Management
Freight Spend Management2018-09-09T16:36:52+00:00

Kostnadskontroll

Freight Spend Management

 • Reduser logistikkostnadene
 • Forbedre datakvaliteten
 • Forhandle frem nye avtaler
 • Visualiser og administrer prosessene
 • Håndter risiko ved hjelp av simuleringer
 • Se forretningskritisk informasjon

Ta kontroll over logistikkostnadene

Med Freight Spend Management i Primelog TMS kan du foreta en fullstendig revisjon og avstemming av alle fakturaene sammenlignet med transportavtalene dine. Primelog TMS foretar en automatisk sammenligning mellom de planlagte kostnadene og de faktiske kostnadene for fakturaene og rapporterer eventuelle avvik.

Kostnadskontrollen i Primelog TMS gir vanligvis umiddelbare og direkte kostnadsbesparelser på mellom to og fem prosent av den totale transportomsetningen. Systemet har også mange andre fordeler, for eksempel muligheten til å koble kostnader og unntak direkte til en bestemt transportbedrift, forsendelse eller pakke.

Skaff deg oversikt over leverandørene

I dag er det ikke uvanlig at bedriftene har produksjon, lager og planlegging på ulike steder. Mange transportbedrifter samarbeider med flere speditører, særlig hvis de har en internasjonal virksomhet. Det gjør det vanskelig å få oversikt og kontroll over de ulike transportbedriftene og eksisterende avtalene.

Med Freight Spend Management i Primelog TMS samler du ganske enkelt alle avtalene dine i ett eneste system. Systemet matcher automatisk en faktura med riktig leverandør og riktig avtale og sender en automatisk rapport om alle avvik som kan oppstå.

Beregn fraktprisen på forhånd

Muligheten til å beregne de nøyaktige fraktkostnadene på forhånd har mange fordeler. Du vil ikke bare få informasjon om kostnadene før du mottar fakturaen fra speditøren, men du kan også sammenligne fraktavtaler fra ulike transportører og håndtere kjøp av transport på en mer effektiv måte. Du kan også motta informasjon direkte om de påløpte kostnadene for transportoppdrag som har funnet sted, men som ennå ikke er fakturert.

Bruk kontrollen du har

Hvis kostnadene er tatt med i Primelog TMS, vil du eie din egen informasjon og ikke være avhengig av din leverandør for å få detaljer om bedriftens prosesser. Du kan generere statistikk og rapporter om totalkostnadene dine eller bryte dem ned (for eksempel etter land, transportbedrift, bestilling, produktgruppe, kunde osv.) basert på dine egne behov.

Freight Spend Management i Primelog TMS gir også svært god statistikk for anskaffelse og forhandlinger i tillegg til støtte for kostnadsallokering på slutten av en regnskapsperiode.

 • Overlegen funksjonalitet for kostnadskontroll
 • Avansert analysekapasitet
 • Støtte for logistikkvirksomhet med flere ruter og ulike transportmåter

Tydelige kostnadsbesparelser

Du vil oppnå kostnadsbesparelser med Freight Spend Management i Primelog TMS fordi funksjonen:

 • Kontrollerer 100 prosent av leverandørfakturaene
 • Sikrer at de riktige avtalene brukes – dine egne
 • Følger opp leverandørene basert på dine data og ikke deres
 • Gir deg statistikk for frakt- og transportanskaffelser

ROI innen et år –

du vil spare penger hvert år ved å:

 • Identifisere feil fakturaer – generelt 2–5 prosent av transportomsetningen
 • Bruke en standardisert og automatisert prosess
 • Få detaljert oppfølging av kostnader per tid, speditør, plass osv.
 • Kontrollere at du har blitt debitert i henhold til riktig avtale og til riktig pris

Med tanke på vårt rykte og omdømme i bransjen er suksess vårt eneste alternativ. Vi må holde det vi lover. Primelog har lyktes godt med å oppfylle kravene våre, og de har levd opp til sine forpliktelser.

LARS WILHELMSSON, CONTROLLER VED SKF LOGISTICS SERVICES

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon.

KONTAKT OSS

Les mer

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok