Brukerstøtte2018-09-09T16:36:38+00:00

Brukerstøtte

Våre kunder er spredt over hele verden ettersom Primelog TMS brukes i 60 land og på alle kontinenter. Våre kunder har høye og varierende tilgjengelighets- og kvalitetskrav, og vi tilbyr ulike nivåer av kundestøtte for å dekke deres behov.

SaaS-tjenester

Software as a Service-tjenester (SaaS) sikrer høy tilgjengelighet for Primelog TMS. Siden vi har kunder over hele verden, er vi tilgjengelige hele døgnet og hele uken. Via SaaS-tjenestene utfører vi kontinuerlig produktvedlikehold og tar ansvar for den løpende håndteringen av nye versjoner og forbedringer av Primelog TMS.

Støttetjenester

Våre støttetjenester har ansatte som hjelper kunder med spørsmål om bruk av Primelog TMS. Funksjonaliteten styres av veletablerte prosesser og eskaleringsfunksjoner for å sikre at vi raskt kan reagere på dine behov. Vi hjelper deg også når det kommer nye versjoner og med tilhørende funksjonalitet.

Ekstra støttetjenester

Du kan velge å legge til et høyere servicenivå i form av spesifikke ressurser som administrerer bedriftens prosesser, og ytterligere tjenester i form av filovervåkning og sikring av datakvalitet.

Avkastning

For de fleste av kundene våre er Primelog TMS et forretningskritisk system. Hensikten med å benytte støttetjenester for Primelog er å minimere forstyrrelsene ved bruk av Primelog TMS. Vi reduserer driftsstans og kunnskapshull for å øke avkastningen på Primelog-investeringen.

Kontaktinformasjonen Primelog support

Telefon: +46-739 887 888
E-post: primelog.servicedesk@pagero.com
Åpentider: Man-Fre. 08.00-18.00*
*Gjelder ikke helligdager

Primelog gir oss den støtten vi trenger for å få en historisk analyse av fraktkostnadene våre. Systemet gjør det mulig å bryte ned kostnadene slik at vi kan identifisere et eventuelt ytterligere forbedringspotensial før de neste anskaffelsene.

MARIA WEIBULL, ENHETSSJEF FOR LOGISTIKK VED SSAB SPESIALSTÅL

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon.

KONTAKT OSS

Les mer

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok