Primelog

//Primelog
Primelog 2018-05-02T14:10:20+00:00

Primelog TMS

Transportation Management System

 • Reduser logistikkostnadene
 • Øk datakvaliteten
 • Støtte for nye avtaler
 • Visualiser transportvirksomheten
 • Håndter risiko ved hjelp av simuleringer
 • Kontroller fraktvirksomheten

Øk kontrollen over forsyningskjeden

Primelog TMS (Transportation Management System) gir deg økt kontroll over kostnader og virksomhet samt innsyn og fleksibilitet i forsyningskjeden. Primelog TMS har kraftige funksjoner og støtte for å overvåke, analysere, integrere og styre logistikkprosessene dine, uansett hvor komplekse eller globalt spredt de er.

Primelog TMS gjør det mulig for deg å være proaktiv og aktivt administrere bedriftens prosesser – både den fysiske flyten av varer og flyten av finansielle transaksjoner – og å sikre at de logistikktjenestene du tilbyr dine kunder, er konkurransedyktige og en avgjørende faktor når det skal tas beslutninger.

Reduser logistikkostnadene

Primelog TMS gir lavere kostnader. Kundene våre kan spare gjennomsnittlig 10 prosent på sine logistikkostnader takket være lavere transportkostnader, effektiviserte prosesser, bedre beslutningsstøtte og mindre manuelt arbeid.

 • Kontroll – bedre fakturakontroll og sentralisert informasjon om forsendelser, kostnader og avtaler samt mulighet for avansert analyse og simulering.
 • Effektivitet – automatisk bestilling, oppfølging og revisjon i tillegg til optimalisering av transportalternativene.
 • Kunnskap – bedre analyse og beslutningsstøtte samt detaljerte, forhåndsdefinerte utslippsrapporter.

Rask avkastning

Kundene våre etterspør avkastning på investeringen (ROI) innen mindre enn ett år. Vi oppfyller disse kravene ved å levere et standardprodukt som kan kobles til både transportbedrifter og ERP-systemer. Takket være dette og en veletablert prosjektmetodikk kan kundene våre komme raskt i gang.

Primelog TMS leveres som en skytjeneste, noe som betyr at vi tar ansvar for maskinvare, integrering, funksjonalitet og data som behandles i din Primelog-tjeneste. Det gir deg fleksible muligheter til å optimalisere logistikkprosessen uten å være begrenset av IT-strukturen.

En skybasert tjeneste gjør det også enkelt for deg å fokusere på kjernevirksomheten mens vi tar hånd om informasjonsflyten og IT-infrastrukturen, med fokus på høy tilgjengelighet og høy datakvalitet.

Et modulbasert TMS

Primelog TMS er et administrasjonssystem for transport med fokus på finansiell kontroll, beregnet for transportkjøpere og -selgere med kompleks global flyt. Primelog TMS tar hånd om alt fra multimodal fraktallokering, operativ transportadministrasjon, fraktkostnader og inntektskontroll til analyse.

Tjenesten er verdensledende når det gjelder å håndtere den parallelle flyten av finansielle transaksjoner, noe som gir deg full kontroll. Enten du kjøper frakttjenester til deg selv eller prissetter og selger dem til andre, støtter Primelog TMS de komplekse tariffstrukturene som er vanlige i denne bransjen.

Den modulære arkitekturen, den skalerbare SaaS-plattformen og den bruksbaserte prissettingen gjør at du kan vokse med Primelog TMS i takt med at bedriften utvikler seg.

 • Overlegen funksjonalitet for kostnadskontroll
 • Avansert analysekapasitet
 • Støtte for logistikkvirksomhet med flere ruter og ulike transportmåter
Kontroll over informasjonskvaliteten er forretningskritisk for oss fordi beslutninger som tas basert på uriktige opplysninger, kan ha ødeleggende konsekvenser. Løsningen Primelog har hjulpet oss å utvikle, inneholder en rekke forhåndsdefinerte kvalitetskontroller for å fjerne feil og gjøre at vi kan føle oss trygge.
CARL WESTMAN, ANSVARLIG FOR PROSESSER, METODER OG VERKTØY HOS ERICSSON DISTRIBUTION LOGISTICS

Vil du vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon.

KONTAKT OSS

Les mer