Kontantstyring
For smartere betalinger

Et nettverk for større fleksibilitet

Pageros tjenester for kontantstyring gir deg større fleksibilitet, kontroll og effektivitet i dine økonomiske prosesser. Våre sikre og skybaserte løsninger avhenger ikke av økonomi- og lønningssystemer, og de er designet for å raskt og enkelt kunne integreres med dine eksisterende systemer. Våre tjenester for kontantstyring inkluderer e-betaling, factoring og e-netting.

E-betaling

Send alle betalingsfilene dine, både nasjonalt og internasjonalt og for flere bedrifter og via fler banker, ved hjelp av bare én kobling til Pageros nettverk. Pageros tjenester for e-betaling integreres med dine eksisterende systemer, hjelper deg med å effektivisere betalingsprosessene dine og gir deg bedre oversikt over kontantstrømmen din. Tjenestene våre gir deg direkte tilgang til status for bedriftene og kontoene dine ved hjelp av bare én pålogging.

Reduser bedriftens fakturabehandlingstid med Pagero

Kontakt oss

Factoring

Håndter og optimaliser kontantstrømmen med Pageros factoringtjeneste. Tjenesten gir deg muligheten til å sende fordringer til factoringselskap, og å berike og distribuere dokumenter i tråd med avtalen din. Vi tilbyr en brukervennlig løsning som gir deg større fleksibilitet, kontroll og oversikt over betalingsflyten.

E-netting

Med Pageros tjeneste for e-netting kan du aggregere betalinger som gjøres mellom enheter i en gruppe eller et konsern, og beregne fordelingen av betalinger for en gitt periode uten å overføre penger. Tjenesten lar deg behandle hele eller deler av en faktura, og nettobeløpene sorteres og vises i sanntid. Du kan også koble til internasjonale datterselskaper og enheter, og velge én valuta for fakturaer for å spare tid og penger på internasjonale transaksjonsgebyrer.

En av de største fordelene med Pagero e-netting er tiden vi sparer. Sammenlignet med vår tidligere nettingtjeneste har vi redusert tiden vi bruker på nettingprosessen vår med cirka 75 %.
ULF CLAESSON, FINANCE MANAGER, IFS WORLD OPERATIONS AB