Hva er en e-faktura?

Håndter e-fakturaer, papir- og PDF-fakturaer via en enkelt, skybasert plattform. Helt elektroniske og automatiserte løsninger for å sende og motta alle dine fakturaer.

Prøv helt gratis

Ikke alle digitale fakturaer er e-fakturaer

«Elektronisk faktura» eller «e-faktura» er et vanlig begrep, men det er fortsatt litt forvirring rundt hva det egentlig betyr. Derfor vil vi forklare begrepet e-fakturering og fordelene med e-fakturaer sammenlignet med andre vanlige fakturatyper.

Papirfaktura

Papirfakturaer opprettes vanligvis digitalt, men deretter skrives de ut og sendes til mottakeren i posten. En papirbasert fakturaflyt krever ingen store investeringer, men det er en arbeidskrevende, kostbar og usikker prosess. Det tar tid før fakturaen når mottakeren, og den kan ikke spores.

 • Ingen system-/prosessendringer
 • Arbeidskrevende
 • Kostbart
 • Langsom betalingssyklus
 • Lav sporbarhet
 • Lav datakvalitet og transparens
 • Godtas ikke av mange organisasjoner
 • Ikke miljøvennlig

PDF-faktura

Fakturaer som sendes via e-post som PDF- eller Word-fil er det første skrittet på veien bort fra en papirbasert fakturaflyt. Men fakturaer som sendes via e-post, er ikke det samme som e-fakturaer. For at fakturainformasjonen skal registreres i mottakerens system, må den registreres manuelt eller skannes med OCR. Det er vanligvis svært tidkrevende, og det er høy risiko for feil.

 • Et første skritt mot digitalisering
 • Kostnadseffektivt
 • Ikke sikker
 • Lav sporbarhet
 • E-post kan forsvinne eller havne i søppelpost
 • Manuell innmating eller skanning
 • Lav datakvalitet og transparens
 • Skrives ofte ut for behandling

E-faktura

En e-faktura utstedes, sendes, mottas og behandles elektronisk. E-fakturaen er digital i hele livssyklusen, fra utstederen oppretter den til mottakeren behandler den. E-fakturering er en integrert løsning som muliggjør en helautomatisk flyt fra ett selskaps forretningssystem til et annet selskaps system.

 • Sikkert
 • Levering og behandling i sanntid
 • Automatisert flyt
 • Høy datakvalitet
 • God sporbarhet
 • Bedre kontantstrøm, og kortere kredittperioder
 • Høy avkastning
 • Miljøvennlig