Tilleggstjenester

///Tilleggstjenester
Tilleggstjenester 2018-01-12T13:40:07+00:00

Tilleggstjenester

Vi tilbyr et bredt utvalg av tilleggstjenester som enkelt kan legges til for å tilpasse din tjeneste til nettopp din bedrifts spesifikke behov. Velg det som passer deg nedenfor:

Jeg ønsker å bli kontaktet

Samle flyten din i en og samme kanal

Vi tilbyr tjenestene PDF-faktura via e-post, ekstern print och Pagero Data Capture slik at våre kunder raskest og enklest mulig skal kunne samle hele fakturaflyten sin i en og samme kanal, uavhengig av motpartens mulighet til å sende eller ta imot e-fakturaer. Du kan også håndtere e-reminders (purringer) via Pagero Online.

100% utgående e-transaksjoner med PDF-faktura via e-post og ekstern print

Du oppretter fakturaene dine som vanlig i økonomi- eller forretningssystemet og sender dem til Pagero Online. Der sorteres fakturaene automatisk, avhengig av om mottakeren kan ta imot e-fakturaer eller ikke. Mottakere som kan ta imot fakturaer elektronisk får e-fakturaene med en gang via Pagero Online i ønsket format. Øvrige fakturaer sendes automatisk som PDF til mottakerens forhåndsdefinerte e-postkonto, hvis de har en. Hvis ikke skrives fakturaen ut, konvolutteres og postes til mottakeren via vår printpartner.

I tjenesten ekstern print inngår dessuten en smart søkefunksjon som aktivt overvåker kundene dine og gir deg beskjed om noen av dem kan begynne å ta imot e-fakturaer. På den måten hjelper vi deg til å raskest mulig øke e-flyten din og dermed også maksimere nytten av din investering!

100% inkommende e-transaksjoner med Pagero Data Capture

Med Pagero Data Capture kan du motta alle bedriftens fakturaer elektronisk til ditt forretningssystem via Pagero Online. Elektroniske fakturaer sendes til deg direkte fra avsenderen. Andre fakturaer sendes via e-post til Pagero som tolker og omgjør informasjonen til elektroniske data og deretter leverer den til deg.

Med Pagero Data Capture trenger du ikke å bruke interne ressurser til datafangst, noe som sparer tid og penger. Redusert intern administrasjon fører også til forbedret kassaflyt takket være kortere kredittider.

Mer informasjon kan tolkes med Pagero Data Capture enn med tradisjonelle OCR-skanneløsninger siden informasjonen tolkes ikke bare på hovednivå, men også på linjenivå. Forbedret datakvalitet gir bedriften bedre underlag for analyse og beslutninger.

I tjenesten inngår en smart søkefunksjon som aktivt overvåker dine forretningspartnere og sier fra om noen av dem kan sende fakturaer elektronisk. På den måten hjelper vi deg til å raskest mulig øke e-flyten din og dermed også maksimere nytten av din investering!

115 % e-flyt med e-reminders

Undersøkelser viser at ca. 15 % av en bedrifts fakturaer krever betalingspåminnelser (purringer). Selv om du sender 100 % av e-fakturaene dine via Pagero Online i dag, kan du altså øke flyten din ytterligere! Du oppretter betalingspåminnelsen i økonomisystemet ditt akkurat som vanlig. Deretter sender du den til Pagero Online som tolker og leverer den til mottakeren i ønsket format. Hvis mottakeren ikke kan ta imot e-påminnelser kan den ellers leveres i PDF via e-post eller på papir. Sorteringen skjer automatisk i Pagero Online. Innkommende påminnelser tas imot på samme måte som du mottar e-fakturaer via Pagero Online.

Minimer manuell feilhåndtering

Selv om du sender eller tar imot dine fakturaer elektronisk kan du ha behov av å håndtere dokumentene manuelt, avhengig av om innholdet ikke oppfyller dine eller mottakerens krav. Med våre tjenester validering og beriking kan du minimere den manuelle feilhåndteringen,og dermed også oppnå maksimal automatisering av din e-flyt.

Validering gir deg korrekt innhold i de e-fakturaene du tar imot

Hvis du bruker et forretningssystem eller workflow med krav på innholdet i fakturaene, risikerer du å måtte legge ned masse tid på manuell korrigering av innkommende fakturaer som ikke oppfyller kravene.

Med vår tjeneste validering slipper du dette merarbeidet. Vi oppretter et regelverk over de krav som dine innkommende fakturaer må oppfylle. Hver gang en faktura sendes til deg via Pagero Online blir innholdet kontrollert automatisk. Hvis fakturaen ikke oppfyller kravene blir den ikke sendt videre til deg. I tillegg sendes en e-post til avsenderen med informasjon om at fakturaen ikke er korrekt og hva som må endres før den kan sendes på nytt.

Vi kan validere både at informasjon er inkludert og innholdet i informasjonen. En av de vanligste valideringene vi gjør er å kontrollere at en spesifikk referanse er inkludert i fakturaen. Hvis referansen mangler, stoppes fakturaen og sendes tilbake til avsenderen. Vi kan også kontrollere innholdet i en referanse, for eksempel at den består av fem bokstaver. Hvis ikke returneres den til avsenderen. Innkjøpsordrenummer er også en vanlig validering vi utfører. Det finnes mange muligheter når man vil skape kundespesifikke valideringsregler.

Beriking gir deg korrekt innhold i de e-fakturaer som du sender

Kanske du har en e-fakturamottaker som krever en viss informasjon i fakturaene du sender, men som ditt system ikke klarer å håndtere? Kanskje dette innebærer masse merarbeid for deg, eller at du dermed ikke kan sende e-fakturaer til mottakeren i det hele tatt?

Da er vår tjeneste beriking perfekt for deg! Du oppretter og sender dine e-fakturaer som vanlig, og sender dem til Pagero Online. I Pagero Online berikes fakturaene med den informasjonen som kreves og sendes deretter videre til mottakeren.

Vi kan både legge til, bytte ut og flytte informasjonen i fakturaene dine. Det finnes for eksempel mottakere som krever at en referanse skal kortes ned eller plasseres på en spesiell plass i fakturaen for at den skal kunne håndteres i deres workflow. Da kan vi automatisk korte ned informasjonen og flytte den til rett posisjon.

Visse forretningssystemer bruker momssatser (mva.). For eksempel kan momssatsen 25% ha momskoden M1 i forretningssystemet. Hvis denne informasjonen mangler, stopper fakturaen med feilkode i forretningssystemet og må håndteres manuelt før den kan viderebehandles. Vi kan utifra momssatsen berike med korrekt momskode og legge den inn på rett sted i fakturafilen.

Noen andre eksempler på berikinger vi kan utføre er å legge til leverandør-ID, momsspesifikasjon på et beløp, valutakurser eller å bytte ut organisasjonsnummer mot en leverandør-ID. Det finnes mange muligheter for å legge inn kundespesifikke berikinger.

Alle berikingsregler finnes tilgjengelige for kunden i Pagero Online og de ansvarlige personer kan selv administrere reglene. Vi kan også berike fakturaer for mottakeren slik at de får inn nøyaktig den informasjonen som passer deres system.

Innfri revisornes krav

Med våre tjenester e-arkiv, digital signatur og avansert rapportering kan du være sikker på at du oppfyller de kravene som stilles ved revisjon av bedriften din.

E-arkiv gir deg tilgang til alle fakturaer i rett format så lenge du trenger dem

Alle fakturaer og tilhørende vedlegg som et selskap håndterer i Pagero Online finnes tilgjengelige i 90 dager som standard. Bruker du vår e-arkivtjeneste finnes de tilgjengelige så lenge som kreves i henhold til gjeldende regnskapsregler, både i Norge og internasjonalt.

Fakturaene lagres i både utsteders og mottakers format og dessuten som en leselig PDF. Du kan dermed være sikker på at du har tilgang til informasjonen i originalformatet, noe som kreves for revisjon. Reglene kan variere fra land til land, og ved at vi sparer fakturaen i alle formater kan du være trygg på at du har tilgang til det dokumentet som anses å være original i hvert enkelt land.

Med Pagero e-arkiv får du alle dine fakturaer samlet på ett og samme sted, hvilket minsker behovet for å lete i ulike systemer eller permer etter kryssreferanser for å forsikre transaksjonens autentisitet i etterkant. E-arkiv er også et bra verktøy der man enkelt kan søke etter e-fakturaer og få en god oversikt over selskapets e-fakturahistorikk.

Du kan få tilgang til arkivet ditt på ulike måter, avhengig av nettopp din bedrifts behov. Alle våre kunder har tilgang til arkivet via Pagero Online. Det er også mulig å eksportere ut arkivinformasjon til en excelfil og vi kan sende de arkiverte dokumentene til deg via en sikker tilkobling.

Vårt arkiv oppfyller gjeldende momsregler i alle land i Europa. Vi garanterer også at de arkiverte dokumentene ikke kan endres i etterhånd. Vi oppfyller dessuten de kravene som gjelder i Italia og Ungarn om tidstempling (preservation signature) av arkiverte dokumenter.

Les mer

Digital signatur for vanntett e-arkivering og fakturering til andre land

En digital signatur blir brukt for å forsikre at et elektrisk dokument er autentisk. I dag krever de fleste landene i EU at man benytter digital signatur.

Ved å bruke vår tjeneste digital signatur har du et meget godt utgangspunkt når revisoren din skal kunne bedømme at de fakturaer du har behandlet er ekte.

Tjenesten er dessuten veldig viktig for bedrifter som sender e-fakturaer til eller fra andre land som krever digital signatur. Signeringen blir gjort i Pagero Online og du trenger ikke å tenke på hvilken signatur som skal brukes til de ulike landene, dette blir automatisk utvalgt i Pagero Online.

Avansert rapportering for bedre oversikt over dine transaksjoner

Kanskje du ønsker regelmessige sammendrag av hva som har hendt i din brukerkonto for å få bedre oversikt og kontroll? Eller har du opplevd at revisoren, sjefen eller andre som ikke har tilgang til bedriftens forretningssystem ønsker informasjon om bedriftens fakturahåndtering? Har du måttet legge tid på å samle sammen dette materialet og gjerne skulle sluppet dette merarbeidet? Da er vår tjeneste avansert rapportering perfekt for deg!

Tjenesten gir deg muligheten til å motta rapporter som inneholder informasjon om hva som har hendt i brukerkontoen i Pagero Online. Innholdet og formatet kan skreddersys etter bedriftens spesifikke behov og sendes automatisk til utvalgte personers e-postkontoer ved forhåndsbestemte tidsintervaller. Eksempel på informasjon som kan inkluderes er fakturavolum og fakturabeløp, samt når og hvordan fakturaene ble sendt eller mottatt. Av sikkerhetsmessige årsaker har man muligheten til å kun få en e-postvarsling om at rapportene finnes tilgjengelige å hente selv.

Håndter flere selskaper eller en konsernstruktur

Våre tjenester konsernstøtte og e-netting forenkler og effektiviserer administrasjonen for et selskap eller en organisasjon som består av flere juridiske enheter.

Konsernstøtte for enkel administrasjon av konserner

Har du behov for å håndtere flere datterselskaper eller juridiske enheter? Kanskje du jobber for et tjenestebyrå og må administrere flere av deres kunders e-fakturakontoer? Da skal du bruke tjenesten konsernstøtte!

Med konsernstøtte kan du håndtere flere selskaper med en og samme brukerprofil. Du veksler enkelt mellom selskapene via en rullegardinmeny i Pagero Online.

Det finnes mulighet for å sette opp et regelverk som styrer hvilke selskaper en viss bruker har tilgang til å håndtere.

E-netting hjelper deg å effektivisere håndteringen av interne fakturaer

Netting brukes til å effektivisere håndteringen av interne fakturaer innenfor konserner, kommuner og organisasjoner med datterselskaper eller ulike enheter. Interne fordringer og gjeld reguleres regelmessig til et nettobeløp via et såkalt nettingsenter.

Med Pageros tjeneste e-netting håndteres alle eller deler av de interne fakturaene via Pagero Online, hvor oppgjøret skjer automatisk og kan kontrolleres i realtid. Dessuten finnes muligheten for avstemming mellom leverandør- og kundereskontroer.

Vår tjeneste e-netting er et effektivt verktøy for kontroll og planlegging av kontantstrømmen. Bundet likviditet kan minskes samtidig som administrasjonen forenkles vesentlig.

Tjenesten er enkel å implementere og bruke uansett hvilket forretningssystem man har, og det er lett å legge til nye enheter eller datterselskaper. Det finnes også mulighet for håndtering av valutaveksling for konserner med internasjonal virksomhet.

Send e-fakturaer til privatkunder

Vi tilbyr tjenester som gjør det mulig å sende e-fakturaer til privatkunder via Pagero Online. På denne måten kan våre kunder samle sin utgående B2B-, B2G- og B2C-fakturaflyt i en og samme kanal for å effektivisere sin fakturahåndtering ytterligere. Dessuten vil mange konsumenter gjerne ta imot e-fakturaer, så det er ofte en populær tjeneste for bedrifter å kunne tilby til sine privatkunder.

Du oppretter dine fakturaer som vanlig i økonomi- eller forretningssystemet ditt og sender dem deretter til mottakerne via Pagero Online. Fra Pagero Online sendes fakuraene videre til rett mottaker via en av tre kanaler: i posten, via Nettbanken eller via en app som heter Beam. Dine privatkunder velger selv den kanalen som passer dem best. Du trenger ikke å tenke på hvilke valg de har gjort, sorteringen skjer automatisk i Pagero Online.

Les mer

Jeg ønsker å bli kontaktet