Send og motta

///Send og motta
Send og motta 2017-11-22T08:56:20+00:00

Send og motta e-fakturaer

Alle våre e-fakturakunder kommuniserer via en og samme plattform, Pagero Online. Men det finnes ulike måter å kommunisere på, avhengig av f.eks. bedriftens behov av automatisering, fakturavolum og selskapsstruktur:

Jeg ønsker å bli kontaktet

Pagero Web Portal

Har du mottatt ønskemål fra en kunde om å sende e-fakturaer til dem? Sender du få fakturaer per år men trenger å kunne sende e-fakturaer enkelt og smidig uten å gjøre noen større investeringer? Da er Pagero Web Portal rett tjeneste for deg.

Send e-fakturaer enkelt och smidig uten å måtte investere i noen programvare

Med Pagero Web Portal oppretter og sender du dine e-fakturaer over internett via din konto i Pagero Online. Du trenger ikke å investere i noen programvare eller i ett forretnings- eller økonomisystem. Det eneste du trenger er en datamaskin med internett-tilkobling og nettleser, samt påloggingsinformasjon til Pagero Online.

Du oppretter din e-faktura i et skjema som du når som helst kan lagre hvis du ønsker å gjøre den ferdig ved et senere tidspunkt. Etter at du har opprettet e-fakturaen lagres den i en liste der du gransker og godkjenner den, før du sender den videre til mottakeren via Pagero Online.

Du trenger aldri å tenke på hvilket fakturaformat mottakeren vil ta imot ettersom fakturaen din automatisk konverteres til ønsket mottakerformat i Pagero Online.

Du kan også opprette fakturamaler for å forenkle fakturahåndteringen ytterligere.

Du kan også ta imot e-fakturaer

Du kan også ta imot e-fakturaer via Pagero Web Portal. Når du mottar en e-faktura får du tilsendt en varsling på e-post. Alle innkommende e-fakturaer vises i en liste. Hvis du klikker på en e-faktura får du opp detaljert informasjon om den, og du kan enkelt lagre e-fakturaen på datamaskinen din.

Pagero Connect

Pagero Connect passer for bedrifter som har et økonomisystem og som vil effektivisere fakturahåndteringen sin uten å gjøre noen større endringer i eksisterende rutiner.

Send dine fakturaer raskt og effektivt via ditt økonomisystem

Du oppretter fakturaene som vanlig i ditt økonomisystem. Hvis du kan opprette e-fakturaer i ditt økonomisystem, sparer du dem i en utvalgt mappe på datamaskinen din. Hvis ikke skriver du ut fakturaen med Pagero printer, vår virtuelle printer, som oppretter e-fakturaen. Deretter sendes e-fakturaen til Pagero Online ved hjelp av Pagero Connect. Pagero Online leverer automatisk e-fakturaene til dine mottakere i det formatet de kan håndtere.

Du kan også ta imot e-fakturaer

Pagero Connect kan også brukes til å ta imot e-fakturaer. Du kan selv velge hvilket e-fakturaformat du ønsker på de innkommende fakturaene slik at de passer for ditt økonomisystem. Pagero Online omgjør automatisk alle innkommende fakturaer til det formatet du vil ta imot.

Anbefalte tilleggstjenester: PDF-faktura via e-post, ekstern print, e-reminders, e-arkiv

Pagero Server Connect

Med Pagero Server Connect kan bedrifter både sende og motta e-fakturaer helt automatisk til og fra sitt forretningssystem eller workflow, via Pagero Online. Pagero Server Connect passer også for konserner med datterselskaper eller for selskaper med behov av å håndtere flere juridiske enheter.

Automatisk e-fakturahåndtering rett fra forretningssystemet ditt

Fakturaene opprettes i forretningssystemet akkurat som vanlig. Filen legges i en valgt mappe på serveren som utpekes både av forretningssystemet ditt og Pagero Server Connect. Med forhåndsbestemte tidsintervaller leter Pagero Server Connect automatisk etter nye fakturafiler i mappen og formidler dem til Pagero Online. I Pagero Online tolkes og konverteres filene til det formatet mottakeren ønsker å ta imot og sendes deretter til mottakeren.

Innkommende fakturafiler importeres automatisk til forretningssystemet. Varslinger om både utgående og innkommende fakturafiler sendes via e-post til de ansvarlige personene.

Server Connect kan også håndtere selskaper med flere juridiske enheter

Pagero Server Connect kan konfigureres til å automatisk håndtere fakturaer for selskaper med flere juridiske enheter eller for konserner med datterselskaper. Da sorteres fakturaene i separate mapper slik at forretningssystemet deretter kan lese dem inn til de respektive enhetene.

Kundespesifikk kommunikasjon

Bedrifter som vil kommunisere direkte med Pagero Online via en eksisterende serverløsning kan for eksempel bruke FTP, SFTP, HTTPS och AS2.

Jeg ønsker å bli kontaktet