///Hva er en e-faktura?
Hva er en e-faktura?2018-09-07T07:23:49+00:00

Hva er en e-faktura?

Hva er en e-faktura?

Siden begrepet e-faktura defineres på forskjellige måter, mener vi det er viktig å forklare hva vi mener med en e-faktura.

Vi definerer en ekte e-faktura som en faktura som utstedes, mottas og behandles elektronisk. Den er digital fra den opprettes i fakturasystemet av utstederen til den blir mottatt og behandlet av mottakeren. En ekte e-faktura er med andre ord elektronisk i hele sin levetid.

Enkelte bedrifter velger å sende en PDF-kopi av fakturaen på e-post. Denne kopien kan skannes eller skrives ut på papir for deretter å registreres i reskontroen. Vi tilbyr muligheten til å sende PDF-faktura via e-post som en tilleggstjeneste, men det er flere grunner til at vi anbefaler kundene våre å sende og ta imot ekte e-fakturaer.

Fordeler med ekte e-fakturaer

  • Det er enklere å oppnå høy grad av automatisering med ekte e-fakturaer enn med PDF-fakturaer.
  • Avsenderen får ikke automatisk bekreftelse på at PDF-fakturaen har kommet frem til mottakeren.
  • PDF-fakturaer kan bli fanget opp i mottakerens spamfilter.
  • Mange større bedrifter godkjenner ikke PDF-fakturaer via e-post.
  • Mottakeren må investere i en skannerløsning for å kunne tolke PDF-fakturaen automatisk.
  • Betydelig mindre informasjon (færre felt) tolkes ved skanning sammenlignet med når fakturaen er helt elektronisk.
  • Studier viser at sannsynligheten for at en skannet faktura tolkes helt feilfritt, er bare 34,7 %, noe som fører til tidkrevende feilhåndtering.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon!

Jeg vil bli kontaktet

Grunnen til at vi gikk over til e-faktura, var for å få en sikrere validering, men også fordi det blir mindre risiko for feil i fakturaene.

Mariana Andersson, Manager Accounts Payable, Stena Line
Les kundecasen her

Mer om våre tilbud

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok