///Filoverføring
Filoverføring2018-09-17T08:54:34+00:00

E-betaling

Filoverføring

  • Oversikt og kontroll
  • Nå flere banker via samme tilkobling
  • Uavhengig av bank og økonomi- og lønnssystem
  • Mulighet til å signere mobilt
  • Håndtering av alle typer betalingsfiler
  • Konvertering til ISO20022
KONTAKT OSS

Håndter alle betalingsfiler enkelt og uproblematisk

Med Pageros filoverføringstjenester håndterer du betalingsfilene dine enkelt og uproblematisk. Du trenger ikke å koble deg opp mot nettbanken. Du sender alle filene direkte til ditt clearinghus eller bedriftens bank. Med våre skybaserte løsninger når du flere finansinstitusjoner via samme tilkobling til Pagero Online. Alle betalingstjenestene våre er bankuavhengige, noe som gjør at du beholder all lagret informasjon hvis du bytter bank. Det spiller heller ingen rolle hvilket økonomi- eller lønnssystem du bruker.

Vi tilbyr ulike typer tjenester avhengig av bedriftens behov: våre skybaserte tjenester Pagero Payment Connect og Pagero Payment Auto Connect, eller de lokalt installerte tjenestene Pagero Payment Server og Pagero Bankgiro Link.

Skybasert kommunikasjon via Pagero Online

Pagero Payment Connect

Med Pagero Payment Connect går kommunikasjonen via vår skybaserte plattform Pagero Online. Du oppretter betalingsfilene i forretningssystemet ditt, og du lagrer filene i en egen mappe hos dere – som vanlig. Deretter logger du deg på Pagero Online, laster opp betalingsfilene og signerer dem med mobil BankID.

Filene sendes til ditt clearinghus eller banken ved hjelp av Pageros sikre kommunikasjon.

Kundeinnbetalinger og rapporteringsfiler er tilgjengelig i PDF-format i Pagero Online, og du kan også importere datafiler direkte inn i forretningssystemet for automatisk avsjekk.

Skybasert, automatisk kommunikasjon via Pagero Online

Pagero Payment Auto Connect

Med Pagero Payment Auto Connect skjer kommunikasjonen automatisk fra bedriften til ditt clearinghus eller banken via vår skybaserte plattform Pagero Online. Du oppretter betalingsfilene i forretningssystemet ditt, og du lagrer filene i en egen mappe hos dere – som vanlig. Deretter logger du deg på Pagero Online, der filene ligger og venter på at du skal signere dem med mobil BankID.

Filene sendes til ditt clearinghus eller banken ved hjelp av Pageros sikre kommunikasjon.

Kundeinnbetalinger og rapporteringsfiler er tilgjengelig i PDF-format i Pagero Online, og de lagres også automatisk i den mappen du har valgt slik at du kan importere dem direkte til forretningssystemet for automatisk kontroll.

Lokalt installert på bedriftens server

Pagero Payment Server

Pagero Payment Server er en lokalt installert programvare med medfølgende nettklient. Tjenesten passer for banker eller store servicebyråer. Du oppretter betalings-, lønns- og autogirofilene i forretningssystemet ditt. Alle betalingsfiler overføres automatisk til Pagero Payment Server for signering, før de sendes videre til ditt clearinghus eller banken.

Tjenesten gir store og fleksible muligheter til å gruppere personal eller firmaer, samt velge attesteringsregler og beløpsgrenser og en intern struktur for attestering. Tjenesten håndterer også henting av tilbakerapporteringsfiler og innbetalinger. Filene sorteres og kobles automatisk til riktig firma. Deretter kan du importere dem til forretningssystemet. Alle betalingsfiler indekseres og gjøres søkbare fra samme visning.

Det finnes store muligheter for å skreddersy denne tjenesten etter hvordan du ønsker at betalingsprosessen skal se ut.

Tilleggstjenester

KONTAKT OSS

E-betaling i skyen

En tjeneste for fremtiden

SE FILMEN HER

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon!

KONTAKT MEG

Mer om de andre tjenestene våre

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok