//Accurate spend management
Accurate spend management2018-09-09T16:32:14+00:00

Accurate spend management

Ta kontroll over bedriftens innkjøp

Pageros tjeneste Accurate Spend Management gir innkjøpere, controllers og CFO’er et kraftig verktøy for å ta kontroll over bedriftens innkjøp.

Oversikt over innkjøpene med Pagero ASM

Med Pagero ASM lagres og indexeres* all informasjon på hoved-og linjenivå i de fakturaer som håndteres i Pagero Online. Informasjonen kan deretter hentes for videre analyse. Pagero ASM hjelper med identifisere følgende:

*Indexeringen skjer med en gang fakturaene når Pagero Online og informasjonen om innkjøpene finnes derfor tilgjengelig i realtid.

  • Innkjøpsmønster og forandringer over tid
  • Hvilke varer og tjenester som kjøpes inn
  • Fra hvilke leverandører innkjøpene blir gjort fra
  • Hvilke varer og tjenester som kjøpes utenfor avtale
  • Hvilke leverandører bedriften ikke har avtale med
  • Om faktureringspriser stemmer overens med avtalen

  • Om det finnes nye avtalemuligheter
  • Om hvilke rutiner som kan forbedres

Dashboards og rapporter for videre analyse

Aggregert og kategorisert informasjon visualiseres i dashborards for rask oversikt over bedriftens innkjøp. Detaljert informasjon kan eksporteres til Excel slik at ansvarlige personer kan utføre videre analyse.

Tilgang til komplett og forutsigbar informasjon muliggjør bedre analyser og velbegrunnede avgjørelser i forhold til hvordan bedriftens innkjøp kan forbedres.

Effektive innkjøp hjelper bedrifter med å spare tid og penger og forsterker relasjonen med bedriftens leverandører. Informasjonen kan også brukes for å gjøre kontantstrøms-prognoser.

Reagere raskt på avvikelser

Pagero ASM er ikke bare et verktøy som i ettertid gir tilgang til informasjon om bedriftens innkjøp. I tjenesten finnes det en valideringsfunksjon som gjør det mulig å få løpende informasjon om priser som avviker fra det som har blitt avtalt.

Valideringsfunksjonen kontrollerer prisene på innkommende fakturaer i forhold til gjeldende avtaler. Fakturaer som avviker fra det som har blitt avtalt blir flagget o gansvarlig person kan deretter foreta den handlingen som kreves. Enten å sende tilbake fakturaen til leverandøren med informasjon om hva som må justeres eller akseptere den for betaling om det finnes grunn for det.

Avvikelser fra gjeldende avtaler kan dermed oppdages og justeres tidlig, noe som sparer bedriften både tid og penger.

Pris- og artikkeldatabase

I Pagero ASM finnes det også mulighet for å laste opp informasjon om priser og artikler. Ved behov er det også mulig å skape en kobling via API til bedriftens egen pris- og artikkeldatabase.

Vil du vite mer?

KONTAKT OSS

Mer om vårt tilbud

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok