Juridiske krav

//Juridiske krav
Juridiske krav 2017-12-11T13:59:46+00:00

Juridiske krav om e-faktura til offentlig sektor i Europa

I stadig flere europeiske land innfører offentlig sektor juridiske krav om e-fakturering. For å hjelpe våre kunder å innfri disse kravene, arbeider vi aktivt for å tilkoble oss til offentlig sektor i alle land i Europa der e-fakturering er et juridisk krav. Nedenfor kan du lese mer om de landene i Europa der du kan sende e-fakturaer til offentlig sektor via Pagero.

eu-flag

Pagero godkjent for e-fakturering til EU-kommisjonen

Pagero er en godkjent operatør for e-fakturering til EU-kommisjonen og deres institusjoner takket være vårt samarbeid med e-Prior.

e-Prior gjør det mulig å utveksle handelsdokumenter mellom offentlige forvaltninger og deres underleverandører. Elektroniske dokumenter som omfattes er e-katalog, e-forespørsel, e-ordre og e-faktura.

Våre kunder oppretter og sender sine fakturaer som vanlig via Pagero Online. Fakturaene konverteres deretter automatisk og leveres til mottakeren i korrekt format (CEN BII).

Les mer om e-Prior

belgium-flag

Belgia innfører e-faktura via PEPPOL fra høsten 2016

I 2013 innledet den Belgiske føderale regjeringen et pilotprosjekt for å undersøke gjennomførbarheten av e-fakturering B2G i Belgia samt identifisering av viktige framgangsfaktorer for en bred innførsel i landet også utenfor B2G-området. Konklusjonen ble at den foreslåtte modellen skulle bli for teknisk komplekst for å nå framgang i stor skala til en rimelig kostnad.

Den belgiske regjeringen har derfor besluttet seg for å i stedet benytte seg av PEPPOLs nettverk. Valget minsker behovet av IT-kunnskaper og gjør det enklere å nå så mange som mulig. Tilkoblingen skal starte under høsten 2016,
og for alle avtaler som signeres med offentlig sektor etter 1. Januar 2017 blir det obligatorisk å sende e-fakturaer via PEPPOL.

Som en del av Pageros plan for å støtte dette initiativet har vi tegnet en separat PEPPOL-avtale med Fedict (Belgias føderale myndighet for informasjons- og kommunikasjonsteknikk), som siden våren 2016 er PEPPOL-myndighet i Belgia.

Allerede nå kan våre kunder nå den offentlige sektoren i Belgia via PEPPOL . Våre kunder oppretter og sender sine fakturaer som vanlig via Pagero Online. Fakturaene konverteres deretter automatisk og leveres til mottakeren i korrekt format.

Les mer om Fedict

denmark-flag

Pagero godkjent for e-fakturering til statlige myndigheter i Danmark

Alle statlige myndigheter i Danmark skal kunne ta imot og sende fakturaer elektronisk via NemHandel.

Alle våre kunder kan oppfylle dette kravet siden registeret over samtlige mottakere (47 000+) i NemHandel er fullt integrert og søkbart i Pageros nettverk Pagero Online.

Takket være integrasjonen kan våre kunder nå alle mottakere i dansk offentlig sektor og et svært stort antall private mottakere i Danmark.

Våre kunder oppretter og sender sine fakturaer som vanlig via Pagero Online. Fakturaene konverteres deretter automatisk og leveres til mottakeren i korrekt format (OIOUBL).

Les mer om NemHandel

Estland innfører krav på e-faktura fra 1. November 2016

Fra 1. November 2016 blir det obligatorisk for offentlig sektor i Estland å ta i mot e-fakturaer, og fra 1. April 2017 blir det obligatorisk for privat sektor i Estland å sende e-fakturaer til offentlig sektor.

Gjennom å innføre kravene, så oppfyller Estland EU-direktivet 2014/55/EU, men avgjørelsen om å innføre juridiske krav på e-fakturering i offentlig sektor er også på linje med Estlands overgripende digitaliseringsplan og regjeringens handlingsprogram.

De offisielle standardene for e-fakturaer som banker, myndigheter og organisasjoner stiller ut, reguleres av det estiske finansdepartementet og av estiske regnskaps-og merverdiavgiftsloven.

Allerede nå kan våre kunder nå mottakere innen offentlig sektor i Estland via vår samarbeidspartner Omniva. Kundene oppretter og sender sine fakturaer som vanlig via Pagero Online. Fakturaene konverteres deretter til korrekt format (XML som oppfyller estiske e-fakturastandarder) og leveres deretter til mottakeren.

Les mer om Omniva

Lovkrav om elektroniske anskaffelser i Finland fra 2017

En ny anbudslov ble iverksatt i Finland 1. Januar 2017. Loven inneholder ulike bestemmelser for nasjonale anskaffelser og anbud innen EU.

Nasjonale anskaffelser og blant annet sosial- og helsevesen omfattes ikke av krav på elektronisk anbud. Derimot trer loven om anbud innen EU i kraft når EUs grenser oppnås. Kravene vil bli innført i etapper mellom April 2017 og Oktober 2018.

Våre kunder kan nå mottakere innen offentlig sektor i Finland via Pagero sitt eget nett og via våre samarbeidsavtaler. Kundene skaper og sender sine fakturaer via Pagero Online som vanlig. Fakturaene konverteres deretter automatisk og leveres til mottakeren i riktig format (Finvoice, TEAPPS). Les mer om den nye anbudsloven i Finland

Les mer om den nye loven om anskaffelser i Finland

france-flag

Frankrike innfører lovkrav om e-faktura fra 1. januar 2017

Den franske regjeringen har bestemt at det blir obligatorisk å sende e-fakturaer til alle offentlige enheter i Frankrike fra 1. Januar 2017.

Reformen kommer i utgangspunktet fra the Law of Modernization of the Economy (LME) i 2008 og har blitt intensifiert gjennom flere avgjørelser som har blitt tatt siden den gang. I 2016 utstedte den franske regjeringen et dekret som presiserer en tidsplan for innføringen, med start 1. Januar 2017, basert på virksomhetsstørrelse:

  • Januari 2017 – Store bedrifter og offentlige enheter
  • Januari 2018 – mellomstore bedrifter
  • Januari 2019 – små bedrifter
  • Januari 2020 – veldig små bedrifter

Hele den offentlige sektoren i Frankrike (ca 78 000 offentlige enheter som håndterer et volum på nærmere 100 millioner fakturaer per år) kommer til å ta imot e-fakturaer via CHORUS PRO, en sentralstyrt plattform som allerede er i drift for store bedrifter siden 2010.

Pagero har gjort en integrasjon mot CHORUS PRO og alle bedrifter som påvirkes av lovkravet kommer til å kunne nå fransk offentlig sektor via Pagero Online fra og med 1. Januar 2017.

Les mer om det franske dekretet

italy-flag

Pagero godkjent for e-fakturering til offentlig sektor i Italia

Fra og med 6. juni 2014 innførtes det et obligatorisk krav om at samtlige leverandører til stat og kommune skal sende dem e-faktura. Fra og med 30. mars 2015 gjelder kravet samtlige enheter innen offentlig sektor.

Alle våre kunder kan oppfylle dette juridiske kravet takket være vårt samarbeid med Sogei, som er det italienske MEFs (Departementet for Økonomi og Finans) helhetsleverandør av IT-tjenester. Samarbeidet innebærer at Pagero er en autorisert leverandør av e-fakturatjenester i Italia.

Våre kunder oppretter og sender sine fakturaer som vanlig via Pagero Online. Fakturaene konverteres deretter automatisk og leveres til mottakeren i korrekt format (FatturaPA).

Ved hjelp av vår tilleggstjeneste digital signatur oppfyller vi alle krav som den italienske staten stiller på sikkerhet og arkivering av elektroniske dokumenter (ref: Responsabile della Conservazione Sostitutiva – RDC).

Les mer om Sogei

netherlands-flag

Nederland innfører krav på e-faktura i slutten av 2016

Under den årlige fakturakonferansen (Factuurcongres) i april 2016 meddelte det nederlandske finansdepartementet at det blir obligatorisk å sende e-fakturaer til offentlige myndigheter i Nederland i slutten av 2016.

Mens EU-direktivet (2014/55/EU) skal omvandles til nasjonal lovfestelse, kommer alle nye kontrakter med sentrale myndigheter i Nederland å inneholde krav på å sende fakturaer elektronisk fra og med 1. Januar 2017.

E-fakturaer til sentrale myndigheter kan sendes på to måter:

  • Direkte via den statlige e-fakturaportalen Digiport, som først og fremst er til for visse EDI-leverandører til staten med kundespesifikke krav.
  • Via SimplerInvoicing, et nettverk som brukes bredere og som består av 9 leverandører av e-order- og e-fakturatjenester. SimplerInvoicing er dessuten PEPPOL-myndighet i Nederland.

Allerede nå kan Pageros kunder nå den offentlige sektoren i Nederland via SimplerInvoicing. Våre kunder oppretter og sender sine fakturaer som vanlig via Pagero Online. Fakturaene konverteres deretter automatisk og leveres til mottakeren i korrekt format (UBL-SI).

Les mer om SimplerInvoicing

norway-flag

Pagero godkjent for e-fakturering til offentlig sektor i Norge

For alle avtaler som inngås med offentlig sektor i Norge etter 1. juli 2012 er det et juridisk krav å sende e-fakturaer i formatet EHF. Fra 1. januar 2015 gjelder samme regler for alle leverandører til kommuner i Norge.

Alle våre kunder kan oppfylle disse kravene takket være vår integrasjon med PEPPOL, som innebærer at Pagero er et godkjent aksesspunkt i henhold til DIFIs (Direktoratet for Forvaltning og IKT) standarder.

Våre kunder oppretter og sender sine fakturaer som vanlig via Pagero Online. Fakturaene konverteres deretter automatisk og leveres til mottakeren i korrekt format (EHF).

I mange år har all elektronisk kommunikasjon med norsk offentlig sektor skjedd via e-handelsplattformen, noe som har krevd mye manuell håndtering, men etter juli 2018 skal Difi ha en åpen infrastruktur med mulighet for selskapene til selv å velge tjenesteleverandør og mer automatiserte løsninger.

Les mer om PEPPOL

Les mer om Difi

Les mer om avviklingen av e-handelsplattformen

Polen innfører lovkrav på e-faktura i 2018

Polen innfører lovkrav på å sende e-faktura over en toårig overgangsperiode i 2018-2020. Fra og med den 26. November 2018 må den offentlige sektoren i Polen være klar for å ta imot e-faktura og leverandører som fakturerer polske offentlige myndigheter, bør kunne sende e-faktura senest den 1. November 2020.

I slutten av 2016 koblet det polske utviklingsministeriet (Ministerstwo Rozwoju) seg til OpenPEPPOL, hvilket var det første steget i den polske planen om å bygge opp en ny offentlig standard for e-fakturering basert på PEPPOLs tjenester og standarder.

Alle våre kunder kan allerede nå oppfylle de kommende kravene takket være vår integrasjon med PEPPOL, noe som innebærer at Pagero er et godkjent aksesspunkt henhold til det polske utviklingsministeriets krav.

spain-flag

Pagero godkjent for e-fakturering til offentlig sektor i Spania

Fra og med 15. januar er det obligatorisk å sende e-fakturaer til offentlig sektor i Spania.

Etter denne datoen må alle fakturaer til offentlig sektor i Spania sendes elektronisk via en aksesspunktsentral (PGEF; Punto General de Entrada de Facturas), som skal arkivere kopier med detaljert informasjon om alle fakturaer. Dette gjelder alle enheter som omfattes av den digitale skattelovgivningen i samsvar med gjeldende skatteregler i Spania.

Alle våre kunder kan sende e-fakturaer via Pagero Online til offentlig sektor i Spania i det angitte formatet Facturae 3.2.1 inkludert digital signatur og kvitteringshåndtering.

NHS innfører krav på e-handel via PEPPOL

I mai 2014 publiserte Department of Health i Storbritannia NHS eProcurement Strategy, et policydokument som støtter NHS Procurement Development Program. NHS (National Health Service) driver det offentlige helsevesenet i Storbritannia. En viktig del i strategien er å innføre krav på e-handel med hjelp av:

  • GS1 (for produktkoder, plasskoding og datasynkronisering)
  • PEPPOLs meldingsstandarder (for innkjøpsordre, leveringsbeskjed og faktura)

Kravet gjelder både NHS Trusts (organisasjoner innom NHS) og alle leverandører til NHS og kommer til å legges inn i NHS standardavtale for sykehus og i NHS standardavtalevillkår for leverandører.

Alle offentlige organ oppmuntres til å kun arbeide med leverandører som kan oppfylle disse kravene, hvilket vil hjelpe de med å oppnå strategiske mål når det kommer til økt datakvalitet, økt transparens og holdbarhet.

Pagero er et godkjent PEPPOL-aksesspunkt i Storbritannia gjennom sertifisering av Crown Commercial Services. Våre kunder kan sende og ta imot sine meldinger via Pagero Online som vanlig. Ved behov konverterer Pagero dokumentene slik at de oppfyller PEPPOLs standarder.

NHS eProcurement Strategy

switzerland-flag

Pagero godkjent for e-fakturering til den Sveitsiske regjering

Fra og med 1. januar 2016 er det obligatorisk å sende e-fakturaer til den sveitsiske regjering (Det Sveitsiske Forbundsrådet) for avtaleverdier som overskrider 5000 CHF.

Pageros kunder kan oppfylle dette kravet takket være vårt samarbeid med PostFinance.

Våre kunder oppretter og sender sine fakturaer som vanlig via Pagero Online. Fakturaene konverteres deretter automatisk og leveres til mottakeren i korrekt format.

Les mer om PostFinance

sweden-flag

Pagero godkjent for e-fakturering til statlige myndigheter i Sverige

Fra og med 1. juli 2008 skal statlige myndigheter i Sverige kunne håndtere innkommende og utgående fakturaer elektronisk.

Pagero er en godkjent operatør for e-fakturering til svenske statlige myndigheter i henhold til SFTIs verifiseringsregler, og er inkludert i deres såkalte Hvite liste.

Våre kunder oppretter og sender sine fakturaer som vanlig via Pagero Online. Fakturaene konverteres deretter automatisk og leveres til mottakeren i korrekt format (Svefaktura).

Ettersom ESV i 2012 reviderte allmenne råd og forskrifter, inngår også Svefaktura og Svekatalog som standarder som statlige myndigheter skal kunne håndtere. Pagero har støtte for begge disse formatene.

Både ESV og STFI anbefaler også at PEPPOLs infrastruktur benyttes for e-handel. Alle våre kunder kan oppfylle denne anbefalingen takket være vår integrasjon med PEPPOL.

I november 2015 vedtok ESV (Ekonomistyrningsverket), etter en granskning på oppdrag av Sveriges regjering, at statlige myndigheter i Sverige skal kunne bruke PEPPOLs infrastruktur fra og med 1. november 2018.

Et stort antall svenske myndigheter er allerede registrert som mottakere i PEPPOL. De oppføres på ESVs hjemmeside

Les mer SFTI

Les mer ESV

Les mer PEPPOL

turkey-flag

Pagero godkjent for e-fakurering i Tyrkia

Fra 1. januar 2014 skal bedrifter som oppfyller visse kriterier i Tyrkia sende sine innenriks-fakturaer elektronisk til bedrifter som oppfyller de samme kriteriene til de tyrkiske skattemyndighetene (GIB). Dette gjør man via en såkalt Private Integrator (PI). PI er utvalgte bedrifter som innfrir de strenge kravene for å sende og ta imot e-fakturaer til og fra GIB.

Pagero innfrir alle krav som GIB stiller takket være vårt samarbeid med Intecon, som fungerer som vår PI i Tyrkia.

Kundene våre oppretter fakturaene som vanlig i forretningssystemet sitt. Deretter sender de fakturaene elektronisk til Intecon via vårt forretningsnettverk Pagero Online. I Pagero Online tolkes fakturaene og konverteres til korrekt format (UBL-TR XML) før de sendes videre til Intecon. Intecon gir fakturaene en digital signatur og arkiverer dem på Tyrkisk jord før de videresendes til GIB.

Les mer om GIB

germany-flag

Tyskland innfører lovkrav om e-faktura i november 2018

I juli 2016 la regjeringen i Tyskland frem et lovforslag om e-fakturering til statlige organer som ventes å tre i kraft i november 2018. Lovforslaget omfatter krav om at de forbundsstyrte delene av offentlig sektor (departementer og forfatningsorgan) skal godta e-fakturaer.

Den foreslåtte lovteksten legger vekt på at utviklingen av en tysk lov om e-fakturering skal bidra til bedre interoperabilitet mellom e-fakturaoperatører i EU. Samtidig er hensikten at de forskjellige tyske delstatene skal utvikle sine egne lover så de blir så like hverandre som mulig.

Fra og med november 2019 ventes lovkravene å utvides til også å gjelde de andre delene av offentlig sektor på forbundsnivå.

Pagero følger nøye med på utviklingen i tysk offentlig sektor, og vi tilbyr allerede nå gode elektroniske kommunikasjonsmuligheter for kunder som gjør forretninger i Tyskland.

Les mer om lovforslaget

austria-flag

Pagero godkjent aksesspunkt for e-fakturering til offentlig sektor i Østerrike

Fra og med 1. januar 2014 kommer offentlig sektor i Østerrike kun til å godkjenne e-fakturaer fra sine leverandører. Fakturaer som sendes gjennom andre kanaler (papir, faks eller PDF) blir avvist. Kravet gjelder ca. 3300 statlige enheter som for eksempel departementer, ambassader, toll, politi, domstoler og statlige skoler.

Alle våre kunder kan oppfylle dette kravet takket være vår integrasjon med PEPPOL, som innebærer at vi støtter alle nødvendige formater, protokoller og øvrige regler for å levere e-fakturaer til offentlig sektor i Østerrike.

Våre kunder oppretter og sender sine fakturaer som vanlig via Pagero Online. Fakturaene konverteres deretter automatisk og leveres til mottakeren i korrekt format (CEN BII).

Les mer om PEPPOL