statnett_300x200

Spørsmål til Pagero

Pagero Support Center
+46-31 730 88 70
support@pagero.com

Spørsmål til Statnett

Anita Hansen
+47-23 90 30 00

Begynn å sende e-fakturaer til Statnett

Nedenfor kan du lese mer om hvordan du går frem for å sende e-fakturaer til Statnett.

Legg til Statnett som mottaker i ditt kunderegister i Pagero Online.
Kontakt din tjenesteleverandør for å bestille routing.

Legg til ønsket selskap som mottaker i ditt økonomisystem og/eller ditt aksesspunkt.

PEPPOL-ID 9908:962986633 (Statnett SF)

PEPPOL-ID 9908:977047552 (Statnett Transport AS)

PEPPOL-ID 9908:996325458 (Lyse Sentralnett AS)

PEPPOL-ID 9908:995204517 (NordLink Norge AS)

PEPPOL-ID 9908:915925529 (Elhub AS)

PEPPOL-ID 9908:920017746 (Fifty AS)

Kontakt Pagero for informasjon om deres ulike e-fakturatjenester. Registrer din interesse via lenken til venstre på denne siden (angi prosjektkode STAT14414) så kontakter de deg, eller ring Pagero Contact Center på telefon +46-31 730 88 70.

Du kan også begynne å bruke Pagero Free Web Portal. Statnett tilbyr deg som leverandør tilgang til Pagero Free Web Portal som er en gratis nettjeneste. På den måten kan du komme igang med å sende e-fakturaer til Statnett direkte, uten ytterligere kostnader. Registrer deg via lenken til venstre på denne siden hvis du er interessert i denne tjenesten. Oppgi prosjektkode FreePortal_Statnett. Etter registrering vil du motta en e-post med din brukerinformasjon.

Les mer om hvordan du bruker Pagero Free Web Portal på Pageros supportsider.

Med Pagero Free Web Portal kan du også sende e-fakturaer til andre kunder, og gratis support via Pagero Service & Support Center er inkludert.

Statnett-selskaper som mottar e-fakturaer

NAVN
Statnett SF
Statnett Transport AS
NordLink Norge AS
Elhub AS
Fifty AS

Krav til merking av faktura

Innkjøpsordrenummer (5-sifret nummer, skal ikke inneholde bokstaver, skrifttegn eller mellomrom i feltet), Leverandørkontraktsnummer (inntil 12 alfanummeriske siffer) eller kontaktperson (fullt navn) hos den i Statnett som skal motta fakturaen.

Hvis du benytter Pagero Web Portal skal følgende felt benyttes:

Din referanse: Navn på fakturamottaker
Ditt ordrenummer: Innkjøpsordrenummer eller Leverandørkontraktsnummer

XML-filene

Innkjøpsordrenummer eller Leverandørkontraktsnummer:
EHF – cac:OrderReference/
E2B – e2b:InvoiceHeader/e2b:InvoiceReferences/e2b:BuyersOrderNumber

Navn på fakturamottaker hos Statnett:

EHF – cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
E2B – e2b:InvoiceHeader/Invoicee/ContactPerson/Name