Spørsmål til Pagero

Pagero Contact Center
+46-31 730 88 70
info@pagero.com

Spørsmål til Hafslund E-CO

Regnskapsservice
regnskapsservice@hafslund.no

Begynn å sende e-fakturaer til Hafslund E-CO

Nedenfor kan du lese om hvordan du går frem for å begynne å sende e-fakturaer til Hafslund E-CO.

Slik kommer du i gang

Nedenfor kan du velge det som passer din situasjon:

Pagero tilbyr ulike typer av e-fakturaløsninger. Kontakt Pagero for å få mer informasjon, eller registrer deg for å bruke Hafslund E-COs kostnadsfrie Free Web Portal:

Ring Pagero på +46-31 730 88 70.

Send en forespørsel til Pagero. Angi prosjektkode HAFS39942

Registrer deg for å begynne å bruke vår Free Web Portal. Angi prosjektkode

Kom i gang ved hjelp av tre enkle trinn:

 1. Gå til kunderegisteret i Pagero Online
 2. Søk opp og legg til det Hafslund E-CO-selskapet du ønsker å sende fakturaer til. En forespørsel sendes nå.
 3. Når Hafslund E-CO har godkjent din forespørsel, får du melding i Pagero Online som inneholder en bekreftelse samt en eventuell personlig melding
Kom i gang ved hjelp av tre trinn:

Kontakt din tjenesteleverandør, og be denne om å kople deg til Hafslund E-CO.

Hvis din operatør ønsker at Hafslund E-CO skal fylle ut et skjema, kan du sende det til per.gunnar.toftner@hafslund.no

Når du har fått klarsignal fra din tjenesteleverandør, kan du sende din første faktura.

Hvis det er problemer med koplingen, kontakt din operatør. Hvis du har spørsmål til Pagero, finner du kontaktopplysninger nederst på denne siden

Kom i gang ved hjelp av to trinn:

 1. Søk opp det Hafslund E-CO-selskapet du ønsker å sende fakturaer til i ELMA.
 2. Legg til mottakeren i ditt økonomisystem og/eller aksesspunkt.

PEPPOL-ID 9908: organisasjonsnummer

Ferdig, og du kan nå sende din første e-faktura til Hafslund E-CO!

Hafslund E-CO har mulighet til å motta PDF-faktura via e-post, men mener dette ikke er en optimal løsning med tanke på å høste mest mulig av de fordelene elektronisk fakturering tilbyr. Hvis dere likevel ønsker å sende PDF-faktura til Hafslund E-CO, må visse formelle krav være oppfylt.

Følgende kriterier må oppfylles for å sende PDF-faktura på e-post til Hafslund E-CO:

 • Det skal være separat e-post for hver PDF-faktura som sendes.

 • Første filen som leses inn må være fakturaen. Resten vil bli håndtert som bilag/underlag til fakturaen.

 • E-postens totale filstørrelse kan være på maksimalt 6 MB inkludert alle vedlegg.

 • Det er kun faktura og kreditfaktura som kan sendes til vårt fakturasystem.

 • Fakturen må sendes til korrekt e-postadresse i henhold til korrekt mottaker.

 • E-postadresse for mottak av PDF-fakturaer:

SelskapsnavnORG-nummerE-postadresse for fakturamottak
Hafslund Produksjon Holding AS912230252 912230252.invoice.pagero@process.esker.net
Hafslund Nett AS980489698 980489698.invoice.pagero@process.esker.net
Hafslund AS918705066 918705066.invoice.pagero@process.esker.net
Hafslund E-CO AS920596509920596509.invoice.pagero@process.esker.net
Hafslund Hovedgård AS921982194 921982194.invoice.pagero@process.esker.net
Hafslund Handel AS976501543 976501543.invoice.pagero@process.esker.net

 

Første gang du sender en faktura til en av disse adressene, bør du sende kopi til Regnskapsservice@hafslund.no slik at Hafslund E-CO kan påse at det blir riktig.

Merk at dette er ubemannede e-postkontoer. Fakturaer som ikke tilfredsstiller kravene vil bli sendt i retur. Dette omfatter også fakturaer sendt i e-post som link til nettside for nedlasting. Enhver annen form for kommunikasjon må gå direkte til Regnskapsservice. Se Hafslund.no for kontaktinformasjon.

Viktig informasjon om hvordan du sender e-fakturaer til Hafslund E-CO

Hafslund E-CO-selskap som mottar e-fakturaer:

SELSKAPORGANISASJONSNUMMER
Hafslund AS918 705 066
Hafslund E-CO AS 920 596 509
Hafslund Nett AS 980 489 698
Hafslund Hovedgård AS 921 982 194
Hafslund Produksjon Holding AS912 230 252
KraftCERT AS 914 881 722

Krav til fakturainnhold

Navn på ordrenummer og/eller kontaktperson må oppgis i alle fakturaer til Hafslund E-CO.

Sender du en e-faktura i noen av de nevnte standardformatene nedenfor, må ordrenummer og/eller kontaktperson legges i disse XML-taggene for at Hafslund E-CO skal kunne ta imot fakturaen.

Ordrenummer: INVOICE/HEADER/ORDER_INFORMATION[not(@ORDER_TYPE=’VN’)]/ORDER_NUMBER)
Eller INVOICE/HEADER/INVOICE_ORDER_NUMBER
Kontaktperson: INVOICE/PAYER/CUSTOMER_INFORMATION/CONTACT_INFORMATION/CONTACT_PERSON
Ordrenummer: /cac:OrderReference/cac:BuyersID
Kontaktperson: cac:BuyerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
Ordrenummer:e2b:InvoiceHeader/e2b:InvoiceReferences/e2b:BuyersOrderNumber
Kontaktperson: e2b:Buyer/e2b:ContactPerson/e2b:Name
Ordrenummer: Invoice/com:ReferencedOrder/com:BuyersOrderID
Kontaktperson: ../com:BuyerParty/com:BuyerContact/com:Name