glitre_300x200

Spørsmål til Pagero

Magnus Chöler
+47-954 94 426
magnus.choler@pagero.com

Spørsmål til Glitre Energi

Helene Bakke
+47-977 73 350
helene.bakke@glitreenergi.no

Begynn å sende e-fakturaer til Glitre Energi

Nedenfor kan du lese om hvordan du går frem for å begynne å sende e-fakturaer til Glitre Energi.

Legg til Glitre Energi-selskapet (se liste til venstre på denne siden) som mottaker i ditt kunderegister i Pagero Online.
Kontakt din leverandør for bestilling av routing.
Kontakt Pagero for informasjon om deres ulike e-fakturatjenester. Registrer din interesse via lenken til venstre på denne siden (angi prosjektkode EB3106) så kontakter de deg, eller ring Pagero Contact Center på telefon +46-31 730 88 70.
Glitre Energi tilbyr deg som leverandør tilgang til Pagero Free Web Portal som er en gratis nettjeneste. På den måten kan du komme igang med å sende e-fakturaer til Glitre Energi direkte, uten ytterligere kostnader.

Registrer deg via lenken til venstre på denne siden hvis du er interessert i denne tjenesten. Oppgi prosjektkode FreePortal_EB3106. Etter registrering vil du motta en e-post med din brukerinformasjon.

Les mer om hvordan du bruker Pagero Free Web Portal på Pageros supportsider.

Med Pagero Free Web Portal kan du også sende e-fakturaer til andre kunder, og gratis support via Pagero Service & Support Center er inkludert.

Mer informasjon finner du på Glitre Energis hjemmeside.

Krav til fakturainnhold

Obligatorisk informasjon på e-faktura sendt til Glitre Energi: Glitre Energi referanseperson/saksbehandler (3 første bokstavene i fornavn og etternavn, f. eks. OLANOR – kontakt saksbehandler for å få den rette referansen) ellers bestillingsnummer/innkjøpsorde som referanse på fakturaene.

Sender du en e-faktura i noen av de nevnte standardformatene nedenfor, må ordrenummer og/eller kontaktperson finnes i disse XML-taggene for at Glitre Energi skal kunne ta imot fakturaen.

E2B
Ordrenummer: e2b:InvoiceHeader/e2b:InvoiceReferences/e2b:BuyersOrderNumber
Kontaktperson: e2b:Buyer/e2b:ContactPerson/e2b:Name

EHF
Ordrenummer:
– Fakturanivå – Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID
– Linjenivå – cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cac:OrderReference/cbc:ID
Kontaktperson:
Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name

Å sende e-faktura med Pagero

Alle Pageros kunder kommuniserer gjennom det skybaserte nettverket Pagero Online. Du kan velge ulike måter å kommunisere på avhengig av eksempelvis fakturavolum og hvilken grad av automatisering du ønsker:

Pagero Web Portal

Pagero Web Portal passer for bedrifter som sender få fakturaer i året men som behøver å kunne sende e-fakturaer enkelt og smidig uten å gjøre noen større investeringer.

Pagero Connect

Pagero Connect passer for bedrifter som har et økonomisystem og som vil effektivisere fakturahåndteringen uten noen større endringer i eksisterende rutiner.

Pagero Server Connect

Med Pagero Server Connect kan bedrifter både sende og motta e-fakturaer helt automatisk fra og til sitt økonomisystem eller workflow gjennom Pagero Online.

Les mer