Pagero og Peppol

Juridiske krav på e-fakturering til offentlig sektor i Europa

I flere europeiske land innfører den offentlige sektoren juridiske krav på e-fakturering. Motivasjonen for dette er et EU-direktiv fra 2014 (2014/55/EU) som sier at bestillende myndigheter og enheter i medlemsstatene senest år 2018 skal kunne ta imot og behandle e-fakturaer. I et flere land som har innført juridiske krav, brukes Peppols nettverk og flere er på vei til å bli med.

Pagero har lang erfaring av Peppol

Best i Norge

Pagero ble et godkjent aksesspunkt i Norge allerede i 2012 når landet innførte juridiske krav på e-faktura til offentlig sektor via Peppol. I 2015 ble vi utnevnt til ”Best Practice”-aksesspunkt av Norges Peppol-myndighet Difi. Ett godkjent Best Practice-aksesspunkt oppfyller Difis krav på gode rutiner ved håndtering av filer, registrering av nye mottakere i ELMA samt informasjonsformidling til brukeren.

Først i Østerrike

Fra 2014 tar den offentlige sektoren i Østerrike kun imot e-fakturaer fra sine leverandører. Samme år var Pagero den første tjenesteleverandøren i produksjon som aksesspunkt innen Peppol for å sende e-fakturaer til den østeriske offentlige sektoren.

Følger utviklingen nøye

Flere land står i kø for å bli med i Peppol og Pagero er allerede nå et godkjent aksesspunkt i Sverige, Frankrike, Belgia, Nederland, Irland og Danmark. Vi følger utviklingen nøye for å ha de koblingene som kreves i god tid innen det juridiske kravet blir tredd i kraft.

0+
Dokument som sendes via Peppol hver måned
0+
Peppol-mottakere i Pageros nettverk
0+
Peppol-utstillere i Pageros nettverk

Pagero er mer en et aksesspunkt

Pagero håndterer format og lokale regler for arkivering og momshåndtering

Pagero er et av få aksesspunkter som ikke bare har støtte for grunntjenesten i Peppol, men også landsspesifikke formatvariasjoner og tilleggskrav. Pagero håndterer også en stor mengde andre format og har lenge hatt en vane av å arbeide med formatkonvertering. Pageros tjenester oppfyller også lokale regler angående arkivhåndtering, tidsstempling, legale dokument, skatterapportering og momshåndtering.

Pagero er med på å påvirke utviklingen

Pagero er aktiv medlem i OpenPeppol – en sterk interesseorganisasjon som forvalter Peppol og som består av drøyt 150 medlemmer fra både offentlig sektor og privat sektor i Europa.

Via Pagero når du flere nettverk enn Peppol

Gjennom å koble deg til et aksesspunkt, når du alle andre virksomheter som er koblet til Peppol, men både innen offentlig og privat sektor brukes også andre nettverk. Pagero jobber aktivt med samtaletrafikkavtaler for at våre kunder via oss skal nå alle sine forretningspartnere over hele verden – uansett hvilket nettverk som blir brukt.

Pagero i OpenPeppol

Vi er representert i følgende coordinating communities:

  • OpenPeppol Transport Infrastructure Coordinating Community (TICC)

  • Post-Award Coordinating Community (PoACC)

Pagero bidrar også med tekniske ressurser og kunnskap til følgende arbeidsgrupper:

  • Validation and Quality Assurance Project (Pagero var en av initiativtakerne til denne gruppen)
  • MLR (Message Level Response)

  • BLR (Business Level Response)

Bli med i vårt nettverk idag!

En stor fordel med Pagero er at de fungerer som en meldingssentral og ikke bare som et aksesspunkt, hvilket utgjør en stor forskjell både i kvalitet og trygghet.

Hewlett Packard Enterprise

Mer om våre tilbud