//Bransjeorganisasjoner
Bransjeorganisasjoner2018-07-25T09:41:04+00:00

Bransjeorganisasjoner

Vi mener det er viktig å treffe kollegaer i markedet for å utveksle erfaringer og være med å påvirke utviklingen av e-handel. Derfor er vi medlemmer av et antall bransjeorganisasjoner som arbeider på ulike sett for å fremme e-handel nasjonalt og internasjonalt.

EESPA

Pagero er en av ca. 50 tjenesteleverandører som er medlem i EESPA. EESPAs mål er å være en strategisk støtte for sine medlemmer ved å fokusere på fire punkter:

  • Lederskap: tilby et sterkt lederteam som samler inn og sammenstiller informasjon, samt foretar oppfølging.
  • EU: holde tritt med utviklingen i EUs regelverk for å muliggjøre raske beslutninger om felles standpunkter, skape konsensus og koalisjoner samt tilpasse seg nye forhold.
  • Kommunikasjon: skape en infrastruktur for rask kommunikasjon mellom medlemmene og dermed økt engasjement, samt velorganiserte arrangementer og visuelt tiltalende materiale.
  • Skape merverdi: utvikle sin innflytelse og sin kunnskap samt standarder og beste praksis.

OpenPEPPOL

OpenPEPPOL består av et 100-talls medlemmer fra både offentlig og privat sektor i Europa. OpenPEPPOL arbeider for å utvikle de standardene og spesifikasjonene som defineres av PEPPOL (et nettverk som skal lette utviklingen av e-handel i Europa). Målet er å gjøre det mulig for bedriftene å drive e-handel på en enkel måte med alle kjøpere i offentlig sektor i Europa. Pagero er medlem i Open PEPPOL, og vi deltar aktivt i utviklingen av nettverket både som brukere og i et teknisk perspektiv.

*PEPPOL

PEPPOL er et nettverk eller et såkalt aksesspunkt som skal forenkle utviklingen av e-handel i Europa. Pagero er en av flere operatører som er tilkoblet PEPPOL. De bedrifter som vil kommunisere elektronisk kan koble seg til PEPPOL og når derfra alle de bedrifter som benytter seg av operatører som er koblet til PEPPOL.

NEA

Svenske NEA fremmer økt bruk av elektronisk handel ved blant annet å vise til gode eksempler, påvirke og være en pådriver når det gjelder bruk av standarder, spre kunnskap om e-handel samt å fremme erfaringsutveksling mellom organisasjonens ca. 40 medlemmer.

TIEKE

Finske TIEKE arbeider blant annet for standardisering av informasjonsteknologi og elektronisk utveksling av meldinger samt for å opprette nettverk mellom IT-bedrifter med hensikten å øke finske selskapers konkurransekraft. Pagero er en av ca. 90 medlemmer som representerer et bredt spektrum av ulike interessenter.

VeR

Pagero er en av ca. 50 medlemmer i Tyske VeR. VeR fremmer internasjonal spredning av kunnskap om e-fakturering, ikke bare til sine medlemmer men også til interesserte selskaper, institusjoner, organisasjoner og media. De oppmuntrer også den offentlige debatten og hjelper med innføringen av e-faktura, blant annet ved å definere roamingstandarder.

Samtrafikk.no

Norske Samtrafikk.no fremmer økt samtrafikk og utvikler regler for hvordan samtrafikken skal foregå mellom medlemmene og deres kunder. Pagero er en av 11 medlemmer der alle er veletablerte leverandører av elektroniske tjenester. Medlemmene er konkurrenter men deler samme filosofi: samarbeid muliggjør enklere, smidigere og billigere samtrafikk for våre kunder.

Hub Alliance

Pagero er en av 14 medlemmer i Britiske Hub Alliance, som fremmer integrasjon mellom e-handelsplasser med hensikten å gjøre det enklere for bedriften å oppnå høyere andel elektronisk dokumentutveksling. Siden de ble opprettet har Hub Alliance gjort det mulig for tusenvis av bedrifter å oppnå tids- og kostnadsbesparelser takket være e-fakturering.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og tjenester fra tredjepart for å analysere trafikk i tråd med personvernerklæringen vår. Du kan endre innstillingene for informasjonskapsler, se instruksjonene i personvernerklæringen. OK