Pagero lanserer Kjøpskatalog

///Pagero lanserer Kjøpskatalog

Pagero lanserer Kjøpskatalog

Pagero lanserer kjøpskatalog som et meldingsalternativ i Pagero Online, og dermed beveger vi oss enda lenger i forkant for å kunne hjelpe våre kunder til å samle hele e-handel flyten sin i en og samme kanal!

Kundene våre kan nå håndtere kjøpskataloger, innkjøps/kundeordrer, ordresvar, leveransebekreftelser og fakturaer via Pagero Online.

Mange bedrifter legger mye tid på å håndtere kjøpskataloginformasjon. Dersom kjøperen ikke kan håndtere det katalogformatet som leverandøren sender, må formatet justeres før underlaget kan importeres inn i det egne systemet. Av og til må informasjonen legges inn manuelt i kjøperens system, noe som både er tidkrevende og innebærer stor risiko for menneskelige feil.

Pageros kunder oppretter sin kjøpskatalog akkurat som vanlig i systemet sitt i det formatet de ønsker å håndtere. Deretter sendes den til kjøperen via Pagero Online. I Pagero Online tolkes og konverteres katalogen til ønsket mottakerformat før den videreformidles til mottakeren, som kan lese inn informasjonen direkte til sitt system.

Ved å håndtere kjøpskataloger via Pagero Online kan bedriften frigjøre tid og ressurser takket være redusert manuell håndtering. Både kjøperen og leverandøren får bedre kontroll over at de ordrer som sendes er basert på korrekt prisinformasjon. Redusert manuell håndtering og korrekt ordreinformasjon gir bedre grunnlag for oppfølgning og evaluering. Dessuten minsker risikoen for ville kjøp (kjøp som gjøres utenfor gjeldende avtale eller kjøpsprosesser), ettersom bestilleren kan veiledes til rett atferd ved at det blir enklere å plassere ordrer som inneholder korrekt pris og artikkelnummer direkte fra systemet.

pagero_e_order_NO

Les mer om Pagero e-ordre

2018-03-20T11:32:20+00:00 11 mai 2015|Nyheter|