Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet

Kundenes datasikkerhet har stor betydning for Pagero. Vi har implementert mange fysiske sikkerhetstiltak og tiltak for cybersikkerhet for å garantere høyest mulig beskyttelsesnivå. Pagero arbeider kontinuerlig for å opprettholde og ytterligere forbedre datasikkerheten for kundene våre. Nedenfor er det noen eksempler på hvordan vi arbeider.