Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet

Kundenes datasikkerhet har stor betydning for Pagero. Vi har implementert mange fysiske sikkerhetstiltak og tiltak for cybersikkerhet for å garantere høyest mulig beskyttelsesnivå. Pagero arbeider kontinuerlig for å opprettholde og ytterligere forbedre datasikkerheten for kundene våre. Nedenfor er det noen eksempler på hvordan vi arbeider.

ISAE 3000 og ISAE 3402

For å støtte våre forretningsmål og vise at vi oppfyller gjeldende regler har Pagero valgt å implementere og opprettholde et sikkert IT-kontrollmiljø i samsvar med rapporteringsstandardene ISAE 3000 og ISAE 3402. Det uavhengige revisjonsfirmaet Transcendent Group utfører en årlig gjennomgang for å vurdere hvor godt Pagero følger prinsipper og kriterier for fortrolige tjenester i henhold til standardene, og skriver en rapport om resultatene.

Sårbarhets- og trusselhåndtering

Pagero har et nært samarbeid med Outpost24, et selskap innen sårbarhets- og trusselhåndtering, som tilbyr bransjeledende løsninger for å hjelpe brukerne med å identifisere og forebygge svakheter i nettverket deres. Outpost24 tilbyr systemer for sårbarhetsvarsling i sanntid og løsningsbaserte rapporter som gjør det enklere umiddelbart å identifisere akutte trusler.

Cyber Essentials

Siden oktober 2014 er det obligatorisk for leverandører til britisk offentlig sektor å oppfylle kriteriene til Cyber Essentials for håndtering av personopplysninger og levering av produkter og tjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Pagero ble sertifisert i 2016 og har rett til å bruke logoen til Cyber Essentials for å bekrefte at vi følger reglene.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon!

Kontakt oss