Pagero Online – vår plattform

Pagero Online – vår plattform

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre og utvide støtten for forretningsprosesser og for å sikre at kundene overholder gjeldende lover og regler i alle land de opererer i.

Vi legger også store ressurser i å forbedre og effektivisere testing, utviklingsarbeid og arkitektur for å sikre en moderne og skalerbar plattform for kundene. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi arbeider og hvilke fordeler det gir kundene.

Pagero Global Icon

Åpent nettverk

Da vi begynte å designe og bygge Pagero Online, tilbød de fleste tjenesteleverandører i bransjen en plattform for å sette opp koblinger som var kostbare punkt-til-punkt-oppsett. Vi bestemte oss for å gå i stikk motsatt retning med Pagero Online. Denne strategien har ført til at Pagero Online har blitt en bransjeledende plattform som gir kundene følgende fordeler:

  • Selvbetjent funksjonalitet for tilkobling til andre selskaper
  • Kostnadsfritt formatbibliotek
  • En plattform som gir stor rekkevidde, både til selskaper knyttet til Pagero Online og andre tjenesteleverandørers plattformer
  • Rimelig kostnad for å koble til selskaper som krever ukjente formatsyntakser eller kommunikasjonsprotokoller

Automatisert testing

Å tilby kundene en service av høy kvalitet har vært et av våre viktigste mål helt siden vi begynte å utvikle Pagero Online. Vi sikrer alle tjenester i Pagero Online ved hjelp av flere ulike typer automatiske tester. Disse testene har også gitt oss mye raskere levering av nye funksjoner, takket være et redusert behov for manuelle tester.

Continuous Delivery og Microservices

Continuous Delivery gjør at vi kan rulle ut funksjonalitet flere ganger om dagen i stedet for ukentlig eller månedlig. Grunnen til dette er at vi ønsker å introdusere nye funksjoner i små skritt for å gjøre det enklere for kundene å lære dem. I tillegg gir denne tilnærmingen oss raskere tilbakemelding på eventuelle forbedringsbehov.

En måte å oppnå Continuous Delivery på, er å dele plattformen inn i mindre tjenester og ikke kjøre alt som én stor tjeneste. Denne tilnærmingen kalles Microservices Architecture. Som et resultat kan nye tjenester introduseres og eksisterende oppdateres uten at de eksisterende påvirkes.

Automatisert konfigurasjonshåndtering

Vi fjerner all manuell konfigurering og oppsett på våre servere og maskiner. Dette forbedrer kvaliteten på tjenestene for kundene, fordi identiske test- og produksjonsmiljøer gjør det enklere å sikre at funksjonene testes med de samme vilkårene som i produksjonen.

Overvåking og statistikk

Vi identifiserer kontinuerlig områder for forbedringspotensial ved å studere trender og raskt gjenopprette funksjoner hvis det oppstår problemer. Vi analyserer dessuten hvordan ulike funksjoner brukes, og forbedrer dem slik at de bedre passer til kundenes bruksmåter.

“Zero downtime” og “feature toggles”

Vi har innført en “zero downtime”-policy som gir kundene en stor fordel: en plattform som alltid er i drift.

En teknologi som kalles “feature toggles” hjelper oss med å oppdatere og teste funksjoner på noen få utvalgte kunder og med å teste alternative versjoner av en funksjon for å se hvilken som fungerer best for praktisk bruk.

Partnersamarbeid og API-er

Vi ønsker å gi kundene en enkel måte å kommunisere med sine forretningspartnere på via våre tjenester. Det er derfor vi fokuserer på å bygge API-er for våre kunder og partnere.

Kundene ønsker kanskje å automatisere eller effektivisere noen av sine prosesser for å effektivisere virksomheten. ERP-leverandører kan integrere våre tjenester som en del av forretningsprosessen, noe som gir deres kunder full tilgang til Pagero Onlines nettverk og hele vårt tjenestetilbud i sine etablerte arbeidsverktøy.

Pagero Online er en fullt utviklet SaaS-plattform som har blitt en av de ledende plattformene for O2C- og P2P-tjenester.

Bård Langöy, CTO, Pagero Group

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon!

Uansett hvilket system vi bruker og hvilke endringer vi har gjort, har vi kunnet koble dem til Pageros tjenester uten problem.

Anja Vaaja, Administration Manager, Kovanen Yhtiöt Oy

Mer om våre tilbud