///EU-direktiv om e-handel
EU-direktiv om e-handel2018-09-07T06:55:35+00:00

EU-direktiv om e-faktura og e-handel i offentlig sektor

Mange av EUs medlemsstater innser verdien av digitale prosesser og digital dokumentasjon. De har innført eller er i ferd med å innføre krav og infrastruktur for å lette overgangen til en digital økonomi.

EU-direktiv er en viktig drivkraft i utviklingen. EU har vedtatt en rekke direktiver, 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU og 2014/55/EU (særlig sistnevnte), som til sammen kalles direktivene om e-handel (the e-Procurement Directives), og som har som mål å forenkle integrasjonen på det indre marked og veksten i digitale tjenester.

Hva betyr e-handelsdirektivene?

Konsekvensene av direktivene om e-handel kan oppsummeres i punktene nedenfor:

  • Bare elektroniske fakturaer i et bestemt strukturert format vil bli godtatt som gyldige e-fakturaer, noe som for eksempel betyr at det utbredte PDF-formatet ikke lenger vil bli betraktet som en gyldig faktura.
  • Myndighetene i hver medlemsstat må kunne motta og håndtere e-fakturaer senest innen april 2019. Regionale og lokale myndigheter kan få utsettelse til april 2020.

Ikke alle medlemsstater har kommet like langt med innføringen. I tillegg har hver medlemsstat frihet til å implementere direktivene på en måte som passer for dem, noe som betyr at det gjelder ulike regler i de ulike landene. Klikk på kartet øverst på siden for å se status og regler som gjelder i de enkelte landene. Du kan også laste ned en oversikt i PDF-format nedenfor.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi arbeider for å hjelpe våre kunder med å oppfylle e-handelsdirektivene.

KONTAKT OSS

Mer om vårt tilbud

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok