E-invoicing compliance

Det er en utfordring å oppfylle krav som er i stadig endring

E-fakturacompliance, altså å oppfylle kravene til e-faktura, er helt avgjørende for at bedrifter skal kunne håndtere merverdiavgift og andre skatter på riktig måte for å unngå bøter eller andre sanksjoner, og for å kunne utføre avregning på riktig måte. Siden standarder, infrastruktur og regelverk varierer fra land til land, er e-fakturacompliance en utfordring for de fleste bedrifter, spesielt de som har internasjonal virksomhet.

KONTAKT OSS

Forpliktelser før du begynner med e-faktura

Bedriften må oppfylle visse krav før den kan begynne med elektronisk fakturering. Det kan hende at bedriften må melde inn overgangen fra papirfakturaer til elektroniske fakturaer til skattemyndigheten eller få godkjenning fra skattemyndigheten. Det kan også hende at tjenesteleverandører må rapportere at de skal begynne å håndtere fakturaer elektronisk for kundens regning.

Ofte må utstederen få mottakerens godkjenning før de kan bytte fra papirfakturaer til elektroniske fakturaer. Det er også viktig å finne ut om en elektronisk faktura er et gyldig skattedokument.

Ting å tenke på i e-fakturaprosessen

I e-fakturaprosessen må bedriften ta hensyn til tekniske formater og syntakskrav, samt krav til dokumentets integritet og ekthet. I enkelte land er det bare én måte å oppfylle disse kravene på, mens andre land tilbyr flere alternativer. Det kan også være forskjeller internt i landet.

Man må også tenke på fakturaens innhold. Det inkluderer minimumskrav til innholdet i samsvar med gjeldende skattelovgivning, men også bransje- eller kjøperspesifikke krav til innhold.

I enkelte land må mottakeren sende en kvittering eller en annen form for bekreftelse til utstederen for å bekrefte at de har mottatt fakturaen og at den stemmer, eller at de har mottatt fakturaen, men ikke kan behandle den slik den er.

Krav til arkivering

Sist, men ikke minst, er det viktig å ta hensyn til krav til arkivering. Hvordan skal e-fakturaene arkiveres? Hvilke dokumenter må lagres, og hvor lenge? Er det krav til revisor? I enkelte land kan det være krav om lokal arkivering. Andre land tillater arkivering i et annet land, men utstederen må innhente tillatelse fra de lokale skattemyndighetene eller informere dem om at fakturaene blir arkivert et annet sted.

Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere for kundene våre

Målet vårt er å gjøre hverdagen enklere for kundene våre, og vi tar oss av kompleksiteten i kravene til compliance ved håndtering av e-fakturaer, slik at kundene våre kan fokusere på kjernevirksomheten.

Vi tilbyr kundene våre beste praksis og tolkning av hvert marked. Konklusjonene og tjenestene vi tilbyr, kan forenkles ved hjelp av dokumentasjon eller dialog med kundene våre, slik at de føler seg trygge på at løsningen vår oppfyller deres behov.

Samarbeid for compliance-tjenester av best mulig kvalitet

Pagero samarbeider med eksterne eksperter for å sikre at compliance-tjenestene våre er av best mulig kvalitet.

Det ledende revisor- og konsulentselskapet Deloitte informerer Pagero om utviklingen av lovverket for e-fakturering på globalt nivå. De hjelper oss med å tolke informasjonen og foreslå beste praksis slik at vi kan sikre compliance-tjenester av best mulig kvalitet for kundene våre – over tid.

Pagero samarbeider med den juridiske og teknologiske eksperten Trustweaver for å hjelpe kundene våre med å sikre integritet og ekthet for elektroniske fakturaer og andre juridisk kritiske dokumenter. Med deres skybaserte tjenester kan vi levere sertifikater, e-signaturformat og e-signaturvalidering i mer enn 50 land.

Vi har virksomhet i 23 EMEA-land, med ytterligere 5 som kommer i løpet av de nærmeste månedene. Med hjelp fra Pagero har vi klart å oppfylle de skattemessige og juridiske kravene i hvert land.
Thomas Bonwetsch, Program Manager, EMEA eInvoicing Program Direct Accounts, HPE.