EU-direktiv om e-faktura og e-handel i offentlig sektor

Mange av EUs medlemsstater innser verdien av digitale prosesser og digital dokumentasjon. De har innført eller er i ferd med å innføre krav og infrastruktur for å lette overgangen til en digital økonomi.

EU-direktiv er en viktig drivkraft i utviklingen. EU har vedtatt en rekke direktiver, 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU og 2014/55/EU (særlig sistnevnte), som til sammen kalles direktivene om e-handel (the e-Procurement Directives), og som har som mål å forenkle integrasjonen på det indre marked og veksten i digitale tjenester.

Hva betyr e-handelsdirektivene?

Konsekvensene av direktivene om e-handel kan oppsummeres i punktene nedenfor:

  • Bare elektroniske fakturaer i et bestemt strukturert format vil bli godtatt som gyldige e-fakturaer, noe som for eksempel betyr at det utbredte PDF-formatet ikke lenger vil bli betraktet som en gyldig faktura.
  • Myndighetene i hver medlemsstat må kunne motta og håndtere e-fakturaer senest innen april 2019. Regionale og lokale myndigheter kan få utsettelse til april 2020.

Ikke alle medlemsstater har kommet like langt med innføringen. I tillegg har hver medlemsstat frihet til å implementere direktivene på en måte som passer for dem, noe som betyr at det gjelder ulike regler i de ulike landene. Klikk på kartet øverst på siden for å se status og regler som gjelder i de enkelte landene. Du kan også laste ned en oversikt i PDF-format nedenfor.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi arbeider for å hjelpe våre kunder med å oppfylle e-handelsdirektivene.

Mer om vårt tilbud