Statlige infrastrukturer for e-fakturering B2G, B2B og B2C

Send og motta e-fakturaer som oppfyller lokale lovkrav verden over. Pagero gjør det enkelt for deg å koble deg til statlige infrastrukturer, samtidig som du oppfyller alle lokale lover og regler om e-faktura – på verdensbasis.

Les mer

Koble deg til statlige infrastrukturer globalt

Pagero er koblet til et stort antall statlige plattformer og infrastrukturer over hele verden for å gi mulighet til å kommunisere elektroniske dokumenter som oppfyller kravene i lokale lover og regler – uansett hvilken e-faktureringsmodell som brukes. Les mer om de vanligste modellene nedenfor:

Post-audit

Post-audit-modellen innebærer revisjon i etterkant og gjør det mulig for forretningspartnere å kommunisere e-fakturaer og andre e-dokumenter uten umiddelbar kontroll av skattemyndighetene.

E-dokumenter er tillatt, men det finnes ingen spesifikasjoner for formater, infrastruktur eller måter å utstede og distribuere dem på. Fleksibiliteten i denne modellen gjør at det er den mest brukte.

Clearance

Hard clearance: Leverandøren må klarere fakturaen (få den lovlig godkjent) med skattemyndighetene før den sendes til kjøperen. Det finnes en forhåndsdefinert infrastruktur, et forhåndsdefinert format og en forhåndsdefinert kommunikasjonsmåte.

Soft clearance: Det finnes en forhåndsdefinert infrastruktur, et forhåndsdefinert format og en forhåndsdefinert kommunikasjonsmåte, men det kreves ingen godkjenning før dokumentet sendes til kjøperen.

Åpen samtrafikk – Peppol

E-fakturaer og andre e-dokumenter utveksles ved hjelp av Peppol-nettverket. Modellen er basert på post-audit-modellen og lar forretningspartnere utstede og motta e-dokumenter i det formatet de foretrekker.

Format, innhold, kommunikasjon og samsvar med momsregler styres av akkrediterte tjenesteleverandører i stedet for forretningspartnere.

Koble til statlige infrastrukturer, og følg lokale regler

Les mer