Compliance – våre fokusområder

Pageros komplette complianceløsninger hjelper deg med å oppfylle lokale regler for e-dokumenter der du har virksomhet.

Kom i gang

Løsninger som dekker alle dine behov

For å hjelpe kundene våre med å oppfylle lokale krav for e-dokumenter dekker våre complianceløsninger fire fokusområder: e-dokumenter, e-arkivering, indirekte skatter samt e-rapportering og skatteregistrering.

Compliance Icon

E-dokument

Med Pagero oppfyller du krav og mønsterpraksis for utstedelse, distribusjon, mottak og validering av e-fakturaer, e-ordre og andre elektroniske forretningsmeldinger. I tillegg til å sikre myke verdier, for eksempel informasjon og oppdateringer og landsspesifikke regler for e-dokumenter, garanterer vi overholdelse av lokale regler, kontroll og sikkerhet med følgende tjenester:

Begynn å sende e-dokumenter som oppfyller alle lokale krav

Kontakt oss